DATABASE: kl1   FORMAT: standard


MFN 32467 (11/15)
Hradská, Katarína : Popieranie holokaustu - tzv. osvienčimská lož na Slovensku po roku 1989. In: Národnostná politika na Slovensku po roku 1989. Prešov, UNIVERSUM 2005, s. 206-210. Rés. angl. s. 210 The Denial of the Holocaust - so called Auschwirz Lie in Slovakia after Year 1989.
holokaust; Osvienčim [PL];

Zdrojový dokument (Národnostná politika na Slovensku po roku 1989.)

MFN 33020 (12/15)
Mezeiová, Adelaida : Gorée - čierny Osvienčim. História revue 5, 2005, č. 3, s. 48-49, fot.
UNESCO pamiatky; pamiatky UNESCO; Senegal;

MFN 37376 (13/15)
Vrba, Rudolf : Utekl jsem z Osvětimi. Praha, SEFER s. r. o. 2007. 433 s.
OHLASY: [Anot.]: Jančo Ľ., Vojenská história 11, 2007, č. 3, s. 180-181.
tábory koncentračné; pramene; spomienky; bohemika; Osvienčim [PL]; Vrba Rudolf [1924-2006];

MFN 41850 (14/15)
Jelinek, Y[eshayahu] A[ndrej] : Úteky z transportov smrti (Sereď - Osvienčim, jeseň 1944-1945). In memoriam Ori Jelinek. AJudSl 16, 2010, s. 7-17. Rés. angl. s. 111 Escape from the death transports. (Sereď - Auschwitz, autumn 1944-1945)
Židia, Slovensko; 1944-1945; Sereď; Osvienčim [PL];

Zdrojový dokument (AJudSl)

MFN 42061 (15/15)
Lachendro, Jacek : Červená armáda v koncentračnom tábore Auschwitz a v okolí Osvienčimu v roku 1945. Oslobodenie alebo okupácia? In: Oslobodenie Slovenska 1944 - 1945. Brno, Múzeum Slovenského národného povstania 2010, s. 116-128.
tábory koncentračné; koncentračné tábory; 1945; Červená armáda; armáda červená;

Zdrojový dokument (Oslobodenie Slovenska 1944 - 1945.)

[Search] [Index]
Abbreviation: