DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 6600 (1/30)
Hronský, Marián : Čechoslovakizmus - za a proti. LT 6, 1993, č. 19, s. 10-11.


MFN 6877 (2/30)
Kováč, Dušan : Die Geschichte der Tschechoslowakismus. Ethnos-Nation 1993, Heft 1, s. 23-32.
čechoslovakizmus;

MFN 9019 (3/30)
John, Miloslav : Čechoslovakizmus a ČSR 1914-1938. Beroun, Vyd. Baroko & Fox 1994. 423 s.


MFN 18815 (4/30)
Short, David : Oneskorené posúdenie propagandistického mížnika: využívanie a zneužívanie jazykovej argumentácie v "čechoslovakizme" 19. storočia. SlŠt 1995 [vyd. 1998], č. 1, s. 1-18.
čechoslovakizmus; Československo;

MFN 19342 (5/30)
Bakke, Elisabeth : Čechoslovakizmus v školských učebniciach. 47, 1999, č. 2, s. 233-252. - S. 252-253 Res.: Der Tschechoslowakismus in den Schulbücher (1918-1938).
čechoslovakizmus; učebnice;

MFN 21419 (6/30)
Galandauer, Jan : Přeměna českého "čechoslovakismu" v období Velké války. In: Pohžady na slovenskú politiku. [Zost.]: Pekník, Miroslav. Br., Veda vydavatežstvo Slovenskej akadémie vied 2000, s. 538-551. Rés. angl. s. 681-682 The transition of Czech "Czechoslovakism" at the Time of the Great War; nem. s. 710-712; franc. s. 737-738.
Československo; čechoslovakizmus;

MFN 21424 (7/30)
Gebhart, Jan : Český pohled na čechoslovakismus ve druhém odboji. In: Pohžady na slovenskú politiku. [Zost.]: Pekník, Miroslav. Br., Veda vydavatežstvo Slovenskej akadémie vied 2000, s. 611-618. Rés. angl. s. 686 The Czech View on Czechoslovakism in the 2nd Resistance Movement; nem. s. 715-716; franc. s. 742.
odboj druhý; čechoslovakizmus;

MFN 21599 (8/30)
Hronský, Marián : Čechoslovakizmus - za a proti (1914-1918). In: Pohžady na slovenskú politiku. [Zost.]: Pekník, Miroslav. Br., Veda vydavatežstvo Slovenskej akadémie vied 2000, s. 552-562. Rés. angl. s. 682-683 "Czechoslovakism" - the Pros and Cons 1914-1918; nem. s. 712-713; franc. s. 739.
čechoslovakizmus; 1914-1918;

MFN 21613 (9/30)
Hučko, Ján : Česko-slovenské vzahy v období národného obrodenia. In: Pohžady na slovenskú politiku. [Zost.]: Pekník, Miroslav. Br., Veda vydavatežstvo Slovenskej akadémie vied 2000, s. 498-507. Rés. angl. s. 679 Czecho-Slovak Relations in the Period of the Slovak National Revival; nem. s. 708-709; franc. s. 735-736.
čechoslovakizmus; vzahy česko-slovenské; vzahy slovensko-české;

MFN 21842 (10/30)
Kolář, František : Sedm tezí ke vzniku a vývoji ideje jednotného československého národa (od první světové války). In: Pohžady na slovenskú politiku. [Zost.]: Pekník, Miroslav. Br., Veda vydavatežstvo Slovenskej akadémie vied 2000, s. 493-497. Rés. angl. s. 679 Seven Theses on the Origin and the Development of the Idea of a Unified Czechoslovak Nation (Prior to World War I); nem. s. 708; franc. s. 735.
čechoslovakizmus; národ jednotný československý; Československo;


[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: