DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 16 (1/659)
Prameny k československým dějinám vojenským. Zv. 1. Regesta fondu militare Archivu Ministerstva vnitra ČSR. Diel 1. 1527-1589. Zv. 2. Diel 2. 1590-1617. [Ed. 1. zv.]: Roubík, František. [Ed. 2. zv.]: Líva, Václav. Praha, 1937. XV + 391 s.; XV + 546 s.
OHLASY: rec.: -M. Š.-, HČ 3, 1955, č. 3, s. 431-434..
Bohemika; pramene; vojenské dejiny;

MFN 19 (2/659)
Tiso, Jozef : Napred. Trenčín, 1.X.1939. Reč dr. Jozefa Tisu, predsedu strany prednesená na jej prvom sjazde v slobodnom štáte. Brno, b. v. 1939. 23 s.
pramene; politici slovenskí; Tiso Jozef;

MFN 21 (3/659)
Tiso, Jozef : Reč Vodcu a prezidenta Dr. Jozefa Tisu, ktorú povedal dňa 22. septembra 1940 vo Višňovom. Brno, b. v. 1940. 11 s.
politici slovenskí; pramene; Višňové; Tiso Jozef;

MFN 22 (4/659)
Tiso, Jozef : Za česť národa a budúcnosť štátu. Posolstvá vodcu a prezidenta Dr. Jozefa Tisu k slovenskému národu. Br., Generálny sekretariát Hlinkovej slovenskej ľudovej strany 1940. 28 s.
pramene; politici slovenskí; národ; Tiso Jozef;

MFN 23 (5/659)
Tiso, Jozef : Vernosť svojmu rodu. Br., Generálny sekretariát Hlinkovej slovenskej ľudovej strany 1941. 15 s.
pramene; politici slovenskí; vernosť; Tiso Jozef;

MFN 25 (6/659)
Tiso, Jozef : Vodca k Hlinkovej mládeži. Br., Hlavné veliteľstvo Hlinkovej mládeže [Vytlačila Unia kníhtlačiareň v Bratislave] 1943. 54 s.
pramene; politici slovenskí; mládež Hlinkova; Hlinkova mládež; Tiso Jozef;

MFN 30 (7/659)
Tiso, Jozef : Svojho štátu sa nezriekneme. Brno, b. v. 1944. 8 s.
pramene; politici slovenskí; štát; Tiso Jozef;

MFN 36 (8/659)
Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Interantionalen Militärgerichtshof. Nürnberg, 14. November - 1. Oktober 1946. Nürnberg, Veröffentlicht in Nürnberg 1947. 549 s.
pramene; norimberský proces; proces norimberský; politika; súdy; Norinberg;

MFN 53 (9/659)
A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumetumai. [Vybrané dokumenty k dejinám robotníckeho hnutia v Uhorsku.] Bp., Magyar Munkásmozgalmi Intézet 1951. 652 s.
OHLASY: rec.: Mésároš Július, HČ 1, 1953, č. 4, s. 744-746.
uhorské rob. hnutie; robotnícke hnutie, Uhorsko; pramene, rob. hnutie;

MFN 55 (10/659)
Documente privind istoria Romaniei. [Vedúci red.]: Roller, Michal. [Red. výbor]: Ionascu, Ioan - Lazarescu-Ionescu, L. - Campina, Barbu - Stanescu, Eugen - Pradan, D. Bukurešt, Editura Academiei Republicei populare romane 1951 - 1952 - 1953.
OHLASY: rec.: Macůrek Josef, HČ 1, 1953, č. 4, s. 734-740.
Bohemica; pramene, Rumunsko;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: