DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 116 (1/8)
Holotíková, Zdenka, : Spisy Klementa Gottwalda v slovenčine. [1.-5. zv.] 1, 1953, č. 1, s. 142-152.
pramene; politici, K. Gottwald; Gottwald Klement;

MFN 117 (2/8)
Holotíková, Zdenka : Klement Gottwald na Slovensku v rokoch 1921-1924. Br., Vyd. Slovenskej akadémie vied 1953. 142 s.
OHLASY: rec.: Dzvoník Michal, HČ 2, 1954, č. 2, s. 283-285.
politici, K. Gottwald; Československo; vzťahy slovensko-české; Gottwald Klement;

MFN 173 (3/8)
Dúcky, J. : K šiestemu zväzku spisov Klementa Gottwalda. 2, 1954, č. 3, s. 439-442.
pramene; politici, K. Gottwald; Gottwald Klement;

MFN 193 (4/8)
Klement Gottwald a Viliam Široký o našom odboji. Br., Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry 1954. 296 s.
OHLASY: rec.: Kropilák Miroslav, HČ 3, 1955, č. 1, s. 122-127.
pramene; Československo; politici, K. Gottwald; politici, V. Široký; Gottwald Klement; Široký Viliam;

MFN 217 (5/8)
Peterský František, : K siedmemu zväzku Spisov Klementa Gottwalda. 2, 1954. č. 4, s. 585-588.
politici, K. Gottwald; Československo; Gottwald Klement;

MFN 246 (6/8)
Vartíková Marta, : K ôsmemu zväzku Spisov Klementa Gottwalda. 2, 1954, č. 4, s. 589-592.
politici, K. Gottwald; Československo; Gottwald Klement;

MFN 4492 (7/8)
Matějka, Jaroslav : Gottwald. Praha, Svoboda 1971. 312 s.
OHLASY: anot.: -J. T.-, [Tomeček Ján,] HČ 20, 1972, č. 2, s. 320.
politici, Československo; Československo; politici, K. Gottwald; Gottwald Klement;

MFN 5121 (8/8)
Klement Gottwald a Slovensko. Články z rokov 1921-1924. [Zost.]: Holotíková, Zdenka. Br., Pravda 1973. 204 s.
OHLASY: anot.: -N. K.-, [ Krajčovičová Nataša,] HČ 22, 1974, č. 3, s. 467.
Československo; politici, K. Gottwald; pramene; Gottwald Klement;

[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: