DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 1141 (1/31)
Doležal, Ivan : Konferencia československej spoločnosti orientalistickej. [Liblice, 27.-30.11.1960.] 9, 1961, č. 2, s. 359-360.
orientalistická spoločnosť;

MFN 1290 (2/31)
Sozialökonomische Verhältnisse im alten Orient und im klasischen Altertum. (Tagung der Sektion Alte Geschichte der Deutschen Historiker-Gesellschaft vom 12.-17.10.1959 in Altenburg.) Berlin, Akademie-Verlag 1961. 354 s.
OHLASY: anot.: -V. A.-, [ Vantuch Anton,] HČ 15, 1967, č. 4, s. 614.
orient; hospodárstvo; spoločnosť; antika;

MFN 1763 (3/31)
Kramer, Juraj : Cesta slovenských Nemcov od uhorskej orientácie k orientácii veľkonemeckej. NObz 5, 1963, s. 163-189.
OHLASY: anot.: -Ľ. L.-, [ Lipták Ľubomír,] HČ 13, 1965, č. 2, s. 287.
Nemci, Slovensko;

MFN 2329 (4/31)
Vostočnyje istočniki po istorii narodov jugo-vostočnoj i centraľnoj Evropy. [Red.]: Tveritinová, A. S. Moskva, Akademia nauk SSSR 1964. 301 s. + III.
OHLASY: anot.: Kopčan Vojtech, HČ 14, 1966, č. 1, s. 123-124.
pramene; orientálne pramene;

MFN 2547 (5/31)
Segert, Stanislav : Zur Geschichte der Orientalistik in der Slowakei. In: Studia semitica philologica necnon philosophica Ioanni Bakoš dicata. Br., 1965, s. 23-28.
OHLASY: anot.: -th.-, [ Horváth Pavel,] HČ 14, 1966, č. 1, s. 128.
orientalistika, historiografia; historiografia, orientalistika; turkológia;

MFN 3163 (6/31)
Pivoluska, Ján : K niektorým otázkam zahraničnej orientácie slovenského odboja do roku 1943. SlŠt 9, 1967, s. 54-81.
odboj slovenský; zahraničná orientácia;

MFN 3697 (7/31)
Hájek, Miloš : Jednotná fronta. (K politické orientaci Komunistické internacionály v letech 1921-1935.) Praha, Academia 1969. 297 s.
OHLASY: anot.: -J. T.-, [ Tomeček Ján,] HČ 18, 1970, č. 3, s. 495-496.
Komunistická internacionála; Československo; Internacionála komunistická;

MFN 3904 (8/31)
Šedivý, Jaroslav : Politika a vzťahy. ZSSR v československej zahraničnopolitickej orientácii. Br., Epocha 1969. 228 s.
OHLASY: anot.: -M. B.-, [ Barnovský Michal,] HČ 18, 1970, č. 2, s. 326-327.
Československo; vzťahy československo-ruské;

MFN 4130 (9/31)
Makkai, László : Les caractéres originaux de l'histoire économique et sociale de l'Europe orientale pendant le moyen age. Acta historica Academiae scientiarum hungaricae 14, 1970, č. 3-4, s. 261-287.
OHLASY: anot.: -M. Ku.-, [Kučera Matúš,] HČ 20, 1972, č. 2, s. 304-305.
Európa;

MFN 4378 (10/31)
Genzor, Jozef : Michal Kmoško (1876-1921). VlČ 20, 1971, č. 4, s. 188.
orientalisti slovenskí; jazykovedci, orientalisti; Kmoško Michal [1876-1921];


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: