DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 2025 (1/17)
Di Nolfo, Ennio : Adam J. Czartoryski e il congresso di Parigi. Questione polacca e politica europea nel 1855-1856. Padova, Marsilio Editori 1964. 274 s. Ed. Zbierka štúdií o východnej Európe.
OHLASY: anot.: Nemlaha A., HČ 14, 1966, č. 2, s. 305-306.
diplomacia európska, 1855-6;

MFN 2649 (2/17)
Československá otázka v diplomatických spisoch Horthyovského Maďarska. [Zost.]: Lavová, Mária. 14, 1966, č. 4, s. 610-637. [Stručné výňatky z maďarských diplomatických spisov týkajúcich sa Slovenska, príp. Československa. Časť 1. 1936.]
otázka československá; diplomacia, Maďarsko horthyovské; československá otázka; pramene 1936; Horthy Miklós;

MFN 2778 (3/17)
Lörincz, Zsuzsa : Adatok a Vatikán politikájához a magyar diplomáciai iratokban (1939-1940). Századok 1966, č. 2-3, s. 452-460.
OHLASY: anot.: -L. H.-, [ Hoffmann Ladislav,] HČ 16, 1968, č. 2, s. 283.
diplomacia maďarská; vzťahy maďarsko-vatikánske;

MFN 2804 (4/17)
Moisuc, Viorica : Actiuni diplomatice desfasurate dupa naschluss de Romania impotriva expansiunii germaniei hitleriste spre sud - estul Europei. Studii revista de istorie 1966, č. 4, s. 707-722.
OHLASY: anot.: -J. Por.-, [ Porubský Juraj,] HČ 15, 1967, č. 3, s. 456.
diplomacia rumunská; rumunská diplomacia;

MFN 2805 (5/17)
Moisuc, Viorica : Actiuni diplomatice desfasurate dupa Anschluss de Romania impotriva expansiunii Germaniei Hitleriste spre sudestul Europei. Studii revista de istorie 1966, č. 4, s. 708-722.
OHLASY: anot.: -H. K.-, [ Kovačičová Hilda,] HČ 16, 1968, č. 3, s. 454.
diplomacia Rumunska, 1938;

MFN 3007 (6/17)
Československá otázka v diplomatických spisoch horthyovského Maďarska (1936-1938 do Mníchova). [Zost.]: Lavová, Mária. 15, 1967, č. 1, s. 64-135. [Stručné výňatky z maďarských diplomatických spisov týkajúcich sa Slovenska, príp. Československa. Časť 2.]
pramene; československá otázka; otázka československá; pramene 1936-1938; diplomacia, Maďarsko horthyovské;

MFN 3012 (7/17)
Dějiny diplomacie. Díl 3. [Preklad z ruštiny.] 2. preprac. vyd. Praha, Svoboda Prada 1967. 771 s.
OHLASY: anot.: -J. T.-, [ Tomeček Ján,] HČ 17, 1969, č. 2, s. 319-320.
diplomacia;

MFN 3135 (8/17)
Moisuc, Viorica : Actions diplomatiques de la Roumanie au secours de la Tchécoslovaquie a la veille du pacte de Munich. Revue roumaine d'histoire 1967, č. 3, s. 409-431. m
OHLASY: anot.: -H. K.-, [ Kovačičová Hilda,] HČ 16, 1968, č. 3, s. 454-455.
vzťahy československo-rumunské; Československo; diplomacia rumunská;

MFN 4359 (9/17)
Duroselle, J. B. : Histoire diplomatique de 1919 a nos jours. Paris, 1971. 807 s.
OHLASY: anot.: -J. T.-, [ Tomeček Ján,] HČ 22, 1974, č. 4, s. 623.
diplomacia, 1919-1960; 1919-1960, diplomacia;

MFN 4666 (10/17)
Báyrle, G. : Ottoman Diplomacy in Hungary. Letters from the Pashas of Buda 1590-1593. Bloomington, Indiana University 1972. VI + 20 s. Ed. Uralic and Altaic Series, Volume 101 A.
OHLASY: anot.: -V. K.-, [ Kopčan Vojtech,] HČ 22, 1974, č. 4, s. 629-63.
osmanská diplomacia; diplomacia osmanská; 1590-1593; pramene;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: