DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 189 (1/12)
Istorija Bolgarii v dvuch tomach. Tom 1. [Red.]: Trejakov, P. N. - Nikitin, S. A. - Valev, L. B. Moskva, Izdatežstvo Akademii nauk 1954. 575 s.
OHLASY: anot.: -V. M.-, HČ 3, 1955, č. 2, s. 293.
dejiny Bulharska;

MFN 216 (2/12)
Pavlov, Todor : Za marksičeska istorija Balgarija. Sofija, Balgarska akademija na naukite 1954. 480 s.
OHLASY: rec.: Krandžalov D., HČ 5, 1957, č. 2, s. 261-267.
dejiny Bulharska;

MFN 271 (3/12)
Dejiny Bulharska. Diel 2. Sofia, Bulharská akadémia vied 1955.
OHLASY: Vajsová Henrieta, HČ 4, 1956, č. 4, s. 570-571.
dejiny Bulharska;

MFN 272 (4/12)
Dejiny Bulharska. 1. diel. Sofia, Bulharská akademia nauk 1955.
OHLASY: anot.: Vajsová Henrieta, HČ 3, 1955, č. 4, s. 659-660.
dejiny Bulharska;

MFN 673 (5/12)
Burmov, A. - Kosev, D. - Christov, Ch. : Dějiny Bulharska. [Prel. z bulh.]: Maxa, Vojtěch - Maxová, Alena. Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1958. 318 s. Ed. Příspěvky k dějinám jiných států.
OHLASY: anot.: Sirácky Ján, HČ 6, 1958, č. 4, s. 619-622.
dejiny Bulharska;

MFN 6651 (6/12)
Amort, Čestmír : Za svobodu bulharského lidu. Praha, 1978. 136 s.
OHLASY: anot.: -Sch.-, Schelle Karel,] HČ 27, 1979, č. 3, s. 448-449.
Bohemika; dejiny Bulharska;

MFN 6858 (7/12)
Mančev, Krisu - Bystrický, Valerián : Balgaria i nejnite sasedi 1931 - 1939. Političeski i diplomatičeski otnošenija. Sofia, Nauka i iskusstvo 1978. 307 s.
OHLASY: rec.: Deák Ladislav, HČ 29, 1981, č. 1, s. 121-123.
dejiny Bulharska;

MFN 7450 (8/12)
Dějiny Bulharska. Praha, Svoboda 1980. 765 s.
OHLASY: anot.: Mates Pavel, HČ 31, 1983, č. 2, s. 287-289.
Bohemika; dejiny Bulharska;

MFN 7764 (9/12)
Balgarska narodna kultura. Istoriko-etnografski očerk. Sofia, Izdatežstvo Nauka i izkustvo 1981. 336 s.
OHLASY: anot.: Podolák Ján, HČ 31, 1983, č. 2, s. 313-314.
kultúra Bulharska; dejiny Bulharska;

MFN 8080 (10/12)
Bulharsko. [Aut.]: Avenarius, Alexander - Bystrický, Valerián - Mariot, Peter - Tonková, Mária. Br., Obzor 1982. 217 s.
dejiny Bulharska;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: