DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 47 (1/160)
Magyar történeti bibliográfia 1825-1867. [Zost.]: Tóth, Zoltán I. a kol. Bp., 195 .
OHLASY: anot.: Bokes František, Dve historické bibliografie k dejinám Uhorska, HČ 3, 1955, č. 1, s. 150-151.
bibliografia, Uhorsko; Uhorsko, bibliografia;

MFN 91 (2/160)
Súpis slovenských hudobnín a literatúry o hudobníkoch. [Zost.]: Potúček, Juraj. Br., Vyd. Slovenskej akadémie vied 1952. 435 s.
OHLASY: rec.: Bk [Bokes František,] HČ 3, 1955 č. 3, s. 636-637.
bibliografia, hudobniny; hudobniny, súpis; hudobníci;

MFN 100 (3/160)
Bibliografia k archívom na Slovensku. [Zost.]: Lamoš, Teodor. Br., Slovenský ústredný archív a Publikačný ústav Povereníctva vnútra 1953. 184 s. + mapa.
OHLASY: rec.: Novák Jozef, HČ 2, 1954, č. 2, s. 289-290.
bibliografia, archívy; archívy, bibliografia;

MFN 126 (4/160)
Kuzmík, Jozef : K problematike historickej bibliografie. 1, 1953, č. 4, s. 689-708.
bibliografia historická; historická bibliografia;

MFN 158 (5/160)
A középdunamedence régészeti bibliografiája a legrégibb idöktöl a 9. századig. [Archeologická bibliografia strednej kotliny dunajskej od najstarších čias až do 11. storočia.] [Ed.]: Banner, János - Jakabfy, Imre. Bp., Akadémiai Kiadó 1954. 588 s., reg.
OHLASY: anot.: Bk [Bokes František,] HČ 3, 1955, č. 2, s. 295-296.
bibliografia archeologická; bibliografia maďarská; Dunajská kotlina;

MFN 166 (6/160)
Bibliografia Jána Kollára. [Zost.]: Ormis, Ján V. Br., Vyd. Slovenskej akadémie vied 1954. 503 s.
OHLASY: rec.: Bokes František, HČ 3, 1955, č. 3, s. 434-436.
bibliografia, J. Kollár; Kollár Ján [1793-1852];

MFN 348 (7/160)
Súpis slovenských hudobnoteoretických prác. (Knižné publikácie, štúdie, články, kritiky a referáty.) [Zost.]: Potúček, Juraj. Br., Vyd. Slovenskej akadémie vied 1955. 467 s.
OHLASY: rec.: Bk [Bokes František,] HČ 3, 1955 č. 3, s. 636-637.
bibliografia, hudobniny; hudobniny, súpis; hudobníci;

MFN 391 (8/160)
Bibliografia. Výberový zoznam knižnej a časopiseckej historickej literatúry na Slovensku (1.1.1955-30.6.1955). 4, 1956, č. 2, s. 287-292.
bibliografie, hist. lit.; hist.lit., bibliografia;

MFN 392 (9/160)
Bibliografia. Výberový zoznam knižnej a časopiseckej literatúry na Slovensku (1.7.1955-31.12.1955). 4, 1956, č. 4, s. 582-590.
bibliografia, hist.lit.; hist.lit., bibliografia;

MFN 590 (10/160)
Kotvan, Imrich : Bibliografia bernolákovcov. Martin, Matica slovenská 1957. 408 s.
OHLASY: rec.: Bokes František, HČ 6, 1958, č. 1, s. 144-145.
bernolákovci, bibliografia; bibliografia, bernolákovci; bernolákovci;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: