DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 738 (1/23)
Pišútová, Tatiana : Antické dejiny v tvorbe československých historikov od roku 1948 do roku 1958. 6, 1958, č. 4, s. 570-579.
Československo; antika; historiografia antická;

MFN 1290 (2/23)
Sozialökonomische Verhältnisse im alten Orient und im klasischen Altertum. (Tagung der Sektion Alte Geschichte der Deutschen Historiker-Gesellschaft vom 12.-17.10.1959 in Altenburg.) Berlin, Akademie-Verlag 1961. 354 s.
OHLASY: anot.: -V. A.-, [ Vantuch Anton,] HČ 15, 1967, č. 4, s. 614.
orient; hospodárstvo; spoločnosť; antika;

MFN 2122 (3/23)
Jeľnickij, L. A. : Vozniknovenije i razvitije rabstva v Rime v VIII-III vv. do n. e. Moskva, Izdateľstvo Nauka 1964. 297 s.
OHLASY: anot.: -J. K.-, [ Kudláček Jozef,] HČ 14, 1966, č. 1, s. 125-126.
antika; dejiny rímske; dejiny antické;

MFN 2212 (4/23)
Ondrouch, Vojtech : Nálezy keltských, antických a byzantských mincí na Slovensku. Br., 1964. 200 s., 7 map. príl.
OHLASY: anot.: -gi-, [ Guzi Ján,] HČ 12, 1964, č. 3, s. 424-425.
mince keltské; mince byzantské; mince antické; antika; Kelti;

MFN 3127 (5/23)
Maróti, Egon - Horváth, István Károly - Castiglione, László : A régi Róma aranykora. Br., Tatran 1967. 488 s.
OHLASY: anot.: -H, Sz.-, [ Szászová Helena,] HČ 18, 1970, č. 1, s. 136.
antika; dejiny rímske;

MFN 3158 (6/23)
Pirvan, V. : Dacia civilizatiile antice din tarile carpato-danubiene. Bukurešť, Ed. Stintifica 1967. 243 s.
OHLASY: anot.: -S. P.-, [ Piksová Steliana,] HČ 17, 1969, č. 2, s. 312.
antika;

MFN 3255 (7/23)
Zamarovský, Vojtech : Dějiny psané Římem. Praha, 1967. 383 s. Ed. Máj.
OHLASY: anot.: -V. K.-, [ Kopčan Vojtech,] HČ 16, 1968, č. 3, s. 448.
Bohemika; antika;

MFN 3339 (8/23)
Dobó, Arpád : Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus. Die provinziale Verwaltung. Bp., Akadémiai Kiadó 1968. 201 s.
OHLASY: anot.: -H. Sz.-, [ Szászová Helena,] HČ 17, 1969, č. 2, s. 313.
antika; Panónia;

MFN 3802 (9/23)
Marcus Aurelius Antonius : Hovory k sobě. Praha, Svoboda 1969. 191 s. Ed. Antická knihovna 1.
OHLASY: anot.: -V. K.-, [ Kopčan Vojtech,] HČ 18, 1970, č. 1, s. 130-131.
Bohemika; antika; Marcus Aurelius Antonius; Aurelius Marcus Antonius;

MFN 4298 (10/23)
Bamm, P. : Alexander Veľký alebo premena sveta. [Prel.]: Šabík, V. Br., 1971. 261 s.
OHLASY: anot.: -V. K.-, [ Kopčan Vojtech,] HČ 19, 1971, č. 3, s. 441.
antika; Alexander Veľký [356-323];


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: