DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 1618 (1/8)
Bohuš, Ivan : Náčrt dejín tatranských baní a hút. NObz 5, 1963, s. 72-94.
OHLASY: anot.: P. H. [Hapák Pavel,] HČ 12, 1964, č. 3, s. 456.
bane, Tatry; huty, Tatry; Tatry;

MFN 5689 (2/8)
Ciagwa, Jozef : Vysoké Tatry v štúrovskej ideológii. NObz 17, 1975, s. 195-203.
ideológia štúrovská; štúrovská ideolgia; Vysoké Tatry; Štúrovci;

MFN 6161 (3/8)
Prikryl, Ľubomír Viliam : Poľskí autori o Tatrách. VlČ 25, 1976, č. 2, s. 96.
OHLASY: anot.: Prikryl Ľubomír Viliam, VlČ 25, 1976, č. 2, s. 96.
vzťahy slovensko-poľské; vzťahy poľsko-slovenské; Tatry;

MFN 8211 (4/8)
Kvitynskij, V. A. : Partyzanski Tatry. Kyjiv, Politvydav Ukrajiny 1982. 206 s.
OHLASY: anot.: Kaputa Andrej, HČ 32, 1984, č. 3, s. 506-507.
partizáni, Tatry; SNP, Tatry; Tatry;

MFN 8658 (5/8)
Veličko, P. A. : Tatry pamjatajut. Kyjev, Politivdav 1983. 262 s.
OHLASY: anot.: -P. M.-, [ Mates Pavel,] HČ 32, 1984, č. 3, s. 506.
Bohemika; partizáni, Nízke Tatry; SNP, Nízke Tatry; Nízke Tatry;

MFN 10443 (6/8)
Bohuš, Ivan : Tatry očami Buchholtzovcov. Martin, Osveta 1989. 64 s.
OHLASY: anot.: -A. M.-, [ Maťovčík Augustín,] HČ 37, 1989, č. 2, s. 312.
Tatry; Buchholtz [rod];

MFN 10639 (7/8)
Kvitinskij, Vjačeslav Antonovič : Partizánskej Tatry. [Z ukraj. prel.]: Šepitka, Michal. [Doslov nap.]: Pažur, Štefan. Br., Pravda 1989. 200 s.
pramene; memoáre; partizáni v Tatrách; Tatry;

MFN 10674 (8/8)
Nízke Tatry v Slovenskom národnom povstaní. Odporúčajúca bibliografia. [Zost.]: Meleková, Mária. Banská Bystrica, Okresná knižnica 1989. 44 s.
SNP, bibliografie; bibliografie, SNP; Nízke Tatry;

[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: