DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 2182 (1/2)
Majskij, I. M. : Chamberlain a tí druzí. Br., VPL 1964. 199 s. [Memoáre sovietskeho vežvyslanca v rokoch 1932-1943 vo Vežkej Británii.]
OHLASY: anot.: -JT- [Tomeček Ján,] HČ 12, 1964, č. 4, s. 603.
diplomati ruskí; pramene; Chamberlain; Majskij I. M.;

MFN 2183 (2/2)
Majskij, I. M. : Vospominanija sovetskogo posla. Diel 1.-2. Moskva, Izdatežstvo Nauka 1964. 460 s., 537 s.
OHLASY: anot.: -J. T.-, [ Tomeček Ján,] HČ 15, 1967, č. 3, s. 456.
pramene; diplomati sovietski; sovietski diplomati; ruskí diplomati; vzahy sovietsko-britské; Majskij I. M.;

[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: