DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 32 (1/492)
Prezident opäť medzi nami. [Úvodné slovo]: Lettrich, Jozef. Bratislava, Kníhtlačiareň LINOGRAFIA, nakladateľstvo K.Jaroň a spol. 1945. 179 s.
Beneš Edvard [1884-1948];

MFN 70 (2/492)
Eisner, Jan : Devínska Nová Ves. Slovanské pohřebiště. Br., Nakladateľstvo Slovenskej akadémie vied a umení 1952. 410 s., obraz. príl. Rés. rus., nem.
Bohemika; slovanské pohrebište; mestá, Slovensko; Devínska Nová Ves-Bratislava; Bratislava-Devínska Nová Ves;

MFN 95 (3/492)
-J. T.- : Otvorenie Slovenskej akadémie vied. [Bratislava, 26.6.1953.] 1, 1953, č. 2, s. 350-352.
SAV, otvorenie;

MFN 108 (4/492)
Gácsová, Alžbeta : K problematike mestskej chudoby v Bratislave v prvej polovici 15. storočia. 1, 1953, č. 2, s. 177-218.
chudoba mestská; mestská chudoba; Bratislava;

MFN 200 (5/492)
Lipták, Ľubomír : Konferencia o klérofašistickej ideológii ľudáctva a politika Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. [Bratislava, 28.-29.1.1954.] 2, 1954, č. 2, s. 297-299.
klérofašizmus, konferencia; HSĽS, konferencia;

MFN 247 (6/492)
Vedecká konferencia o slovenskom národnom povstaní. [Bratislava, 8.-9.12.1953.] [Podľa stenografického zápisu z konferencie sprac.]: Kropilák, Miroslav. 2, 1954, č. 1, s. 105-120.
SNP, konferencia;

MFN 255 (7/492)
Archív mesta Bratislavy. Sprievodca po fondoch a zbierkach. [Vyprac.]: Lehotská, Darina - Handzová, D. - Horváth, Vladimír - Hrabuššay, Z. - Kendeffy, V. - Merglová, N. - Peťovská, H. Praha, Archívna správa Mninisterstva vnútra SR 1955. 172 s.
OHLASY: rec.: Novák Jozef, HČ 4, 1956 č. 2, s. 244-246.
archív Bratislavy; sprievodca archívny; archívny sprievodca; Bratislava;

MFN 317 (8/492)
Lehotská, Darina : Vývoj manufaktúr v Bratislave v 18. storočí. Historické štúdie 1, 1955, s. 32-49.
manufaktúry, Bratislava; Bratislava;

MFN 357 (9/492)
Tibenský, Ján : Konferencia slovenských historikov o tézach slovenských dejín. [Bratislava, 31.1.-1.2.1955.] 3, 1955, č. 2, s. 299-303.
tézy slov. dejín; historiografia, tézy dejín;

MFN 383 (10/492)
-fg- : Konferencia historikov k päťdesiatemu výročiu prvej ruskej revolúcie. [Bratislava, 19.-21.10.1955.] 4, 1956, č. 1, s. 141-143.
ruská revolúcia, 1905-7, konf.;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: