DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 14 (1/1180)
Jenner, W. F. J. : Memoirs of Loyang, Yang Hsüan-Chin and the Lost Capital (493-534). Oxford, Clarendon Press 1931. 12, 210 s.
OHLASY: anot.: -P. T.- [Pokora Timoteus,] HČ 30, 1982, č. 6, s. 899.
Bohemika; dejiny Číny; budhistické kláštory; kláštory budhistické;

MFN 16 (2/1180)
Prameny k československým dějinám vojenským. Zv. 1. Regesta fondu militare Archivu Ministerstva vnitra ČSR. Diel 1. 1527-1589. Zv. 2. Diel 2. 1590-1617. [Ed. 1. zv.]: Roubík, František. [Ed. 2. zv.]: Líva, Václav. Praha, 1937. XV + 391 s.; XV + 546 s.
OHLASY: rec.: -M. Š.-, HČ 3, 1955, č. 3, s. 431-434..
Bohemika; pramene; vojenské dejiny;

MFN 33 (3/1180)
Stanislav, Ján : Slovanskí apoštoli Cyril a Metod a ich činnosť vo Veľkomoravskej ríši. Br., Slovenská akadémia vied a umení 1945. 91 s., príl. Ed. Vlastivedná knižnica. 2.
Bohemika; apoštoli Cyril a Metod; Veľkomoravská ríša; slovanskí apoštoli; Cyril; Metod;

MFN 49 (4/1180)
Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskiho naroda pod turskom vladavinom 1950-1951-1952-1953.
OHLASY: anot.: Kabrda Josef, HČ 3, 1955, č. 4, s. 663-664.
Bohemika; PRILOZI za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskiho naroda; periodiká juhoslovanské;

MFN 54 (5/1180)
Dekan, Ján : Slovenské dejiny. Diel 2. Začiatky slovenských dejín a ríša veľkomoravská. Br., Slovenská akadémia vied a umení 1951. 187 s., príl. obraz.
Veľká Morava; Bohemika; pravek, Slovensko;

MFN 60 (6/1180)
Prameny k dějinám třicetileté války. Regesta fondu militare AMV ČSR. Zv. 3. Diel 3. 1618-1625. Zv. 4. Diel 4. 1626-1635. Zv. 5. Diel 5. 1636-1639. Zv. 6. Diel 6. 1640-1642. [Ed.]: Líva, Václav. Praha, Vojenský historický ústav s Ústredným archívom Ministerstva vnútra v nakl. Naše vojsko 1951, 1953, 1954, 1955 . 874 s., 438 s., 404 s., 478 s.
OHLASY: rec.: -M. Š.-, HČ 3, 1955, č. 3, s. 431-434..
Bohemika; pramene; vojenské dejiny;

MFN 66 (7/1180)
Život Boženy Němcové. Dopisy a dokumenty. Sv. 1.-4. [Ed.]: Novotný, Miloslav. Praha, Československý spisovatel 1951-1959.
OHLASY: rec.: Trapl Miloš, Významná edice dokumentů ke kultúrním dějinám československým. HČ 8, 1960, č. 4, s. 635-642.
pramene; literáti českí; literáti, B.Němcová; Bohemika; Němcová Božena;

MFN 70 (8/1180)
Eisner, Jan : Devínska Nová Ves. Slovanské pohřebiště. Br., Nakladateľstvo Slovenskej akadémie vied a umení 1952. 410 s., obraz. príl. Rés. rus., nem.
Bohemika; slovanské pohrebište; mestá, Slovensko; Devínska Nová Ves-Bratislava; Bratislava-Devínska Nová Ves;

MFN 109 (9/1180)
Graus, František : Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské. Sv. 1. Dejiny venkovského lidu od 10. století do první poloviny 13. století. Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1953. 375 s. + 4 mapy.
OHLASY: rec.: Ratkoš Peter, HČ 2, 1954, č. 1, s. 139-145.
Bohemika; vidiek stred., Čes. zeme;

MFN 112 (10/1180)
Holotík, Ľudovít : K sedemdesiatym piatym narodeninám akademika Zdeňka Nejedlého. 1, 1953, č. 1, s. 7-26.
Bohemika; historici, českí; Nejedlý Zdeněk;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: