DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2524 (1/84)
Habáň, Pavel : Ručné palné zbrane z 19. storočia v zbierke Historického múzea SNM. ZbSNM 85-História 31, 1991, s. 129-147. Rés. nem., angl.


MFN 2885 (2/84)
Kulašík, Karol : Čierny prach na cestách civilizácie. Prevratná epocha vo vývine zbraní. HR 2, 1991, č. 3, s. 6-7.
zbrane;

MFN 3093 (3/84)
Nosál, Milan - Šlauka, Ľubomír : Ručné palné zbrane zo zbierok Múzea Betliar. Košice, Východoslov. vyd. pre Múzeum v Betliari 1991. 112 s. Rés. nem., angl., rus., maď.
Betliar [okres Rožňava]; okres: Rožňava;

MFN 3848 (4/84)
Byam, Michele : Staré zbrane. [Prel. z angl.]: Habáň, Pavel. Br., Tatran 1992. 64 s.


MFN 4486 (5/84)
Klčo, Marián - Krupa, Vladimír : Chladné zbrane zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch. 1. Balneologický spravodajca 30, 1991 (vyd.1992), s. 27-31. Rés. angl., nem. Ed. Balneohistória Slovaca.
Piešťany;

MFN 5242 (6/84)
Segrelles, Vincente : Zbrane, ktoré zasiahli do vývoja ľudstva. Zv. 1. Od staršej kamennej doby po novovek. [Zo špan. prel.]: Pauleová, Milada. Br., Obzor 1992. 61 s.


MFN 6111 (7/84)
Číž, Marián : Lovecké zbrane 16.-20.storočia. [Výstava Múzea v Antole 5.-9.1992.] Múzeum 38, 1993, č. 1, s. 35-36.
Antol;

MFN 7641 (8/84)
Segrelles, Vincente : Zbrane, ktoré zasiahli do vývoja ľudstva. Zv. 2. Súčasnosť. [Zo špan. prel.]: Pauleová, Milada. Br., Obzor 1993. 61 s.


MFN 9141 (9/84)
Klčo, Marián - Krupa, Vladimír : Chladné zbrane zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch. 2. Balneologický spravodajca 32, 1993-1994 [vyd. 1994], s. 139-147. Rés. angl., nem. Ed. Balneohistória Slovaca.
Piešťany;

MFN 11009 (10/84)
Gheyn, Jacob de : Výcvik se zbraněmi. Vojenská cvičební příručka ze sedmnáctého století. [Preklad z holandského vydania.] Praha, Elka Press 1995. 220 s. Ed. Militaria.
OHLASY: anot.: Dangl Vojtech, Vojenská história 2, 1998, č. 1, s. 94-95.
Bohemika; zbrane; 17. storočie; vojenské cvičenia;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: