DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 104 (1/1571)
Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. Tomus I. inde ab. a. MCCCI usque ad. a. MCCCXIV. [Edendum praeparavit]: Sedlák, Vincent. Br., Veda 1980. 672 s., 18 s. ilust. Rec.: Součková Jana, FHB 13, 1990, s. 476-480.


MFN 177 (2/1571)
Čičaj, Viliam : Knižná kultúra na Strednom Slovensku v 16.-18. storočí. Br., Veda 1985. 133 s. Historické štúdie.
OHLASY: rec.: Baumgarten Vladimir, Slovakia 34, 1989-1990, No. 62-63, s. 163-165.


MFN 179 (3/1571)
Dejiny Slovenska V. (1918-1945). [Vedúci aut. tímu]: Kropilák, Miroslav. [Aut. kol.]: Bartlová, Alena - Bystrický, Valerián - Čierny, Ján - Cséfalvay, František - Deák, Ladislav - Faltus, Jozef - Holotíková, Zdenka - Hrnko, Anton - Kamenec, Ivan - Kasáč, Zdenko - Kropilák, Miroslav - Magdolenová, Anna - Pleva, Ján - Štefanský, Václav. Br., Veda 1985. 607 s. Bibl., menný a miestny reg.
    OHLASY: [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;


MFN 200 (4/1571)
Deák, Ladislav : Zápas o strednú Európu 1933-1938. Politicko-diplomatické vzťahy. Br., Veda 1986. 287 s. Rés. rus., angl. [Rec.]: Ádám Magda, Századok 124, 1990. č. 2, s. 324-325; tiež
Ádám Magda, VfZ 39, 1991, č. 3, s. 473-475.


MFN 201 (5/1571)
Dejiny Slovenska I. (Do roku 1526.) [Vedúci aut. tímu]: Marsina, Richard. [Aut. kol.]: Chropovský Bohuslav - Vladár, Jozef - Marsina, Richard - Ratkoš, Peter - Vozár, Jozef - Sopko, Július. Br., Veda 1986. 534 s.
    OHLASY: [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;


MFN 202 (6/1571)
Dejiny Slovenska IV. (Od konca 19. stor. do roku 1918.) [Vedúci aut. tímu]: Hapák, Pavel. [Aut. kol.]: Butvin, Jozef - Danilák, Michal - Hapák, Pavel - Jakešová, Elena - Kováč, Dušan - Pašiaková, Jaroslava - Písch, Mikuláš - Podrimavský, Milan - Vadkertyová, Katarína. Br., Veda 1986. 535 s. Miestny a menný reg.
    OHLASY: [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;


MFN 209 (7/1571)
Klimko, Jozef : Politické a právne dejiny hraníc predmníchovskej republiky (1918-1938). Br., Veda 1986. 180 s.
OHLASY: [anot.]: Mosný Peter, HistCarp 21, 1990 [vyd.1991], s. 161-164.
1918-1938; hranice Slovenska;

MFN 231 (8/1571)
Dejiny Slovenska II. (1526-1848). [Vedúci aut. tímu]: Matula, Vladimír - Vozár, Jozef. [Aut. kol.]: Čičaj, Viliam - Doruľa, Ján - Horváth, Pavel - Kohútová, Mária - Kopčan, Vojtech - Kowalská, Eva - Matula, Vladimír - Mésároš, Július - Škvarna, Dušan - Špiesz, Anton - Vozár, Jozef - Kazimír, Štefan - Tibenský, Ján. Br., Veda 1987. 846. Reg. menný, miestny.
OHLASY: Rec.: Lukačka Ján, Kniha '89 [vyd. 1990], s. 183-186; Rec.: Lewis Gavin, Slovakia 34, 1989-1990, No. 62/63, s. 161-163; [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Baumgarten Vladimír, East Central Europe-L`Europe du Centre-Est 18, 1991, No 1, s. 84-85; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;


MFN 257 (9/1571)
Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. Tomus II. inde ab. a. MCCCXV. ad a. MCCCXXIII. [Ad edendum praeparavit]: Sedlák, Vincent. Br., Veda 1987. 634 s., 4 s. ilustr. Rec.: Součková Jana, FHB 13, 1990, s. 476-480; tiež
rec.: Sopko Július, Kniha '90, 1990, s. 169-170.


MFN 266 (10/1571)
Trnavská univerzita v slovenských dejinách. [Zost., úvod nap.]: Čičaj, Viliam. Br., Veda 1987. 309 s. Rés. rus., nem.
    [Z obsahu]: TIBENSKÝ, Ján: Trnavská univerzita v slovenských dejinách, s.13-43; VANTUCH, Anton: Založenie trnavskej univerzity, s.44-68; KOTULIČ, Izidor: Význam trnavskej univerzity pre rozvoj kultúrnej slovenčiny, s. 69-95; VARSIK, Branislav: Národnostný problém trnavskej univerzity, s. 96-107; MÜNZ, Teodor - ORAVCOVÁ, Marianna: Filozofické myslenie na trnavskej univerzite, s. 108-120; REBRO, Karol: Právnicka fakulta trnavskej univerzity, s. 123-134; PÖSS, Ondrej: Fyzikálne odbory na trnavskej univerzite, s. 162-169; HORSKÝ, Zdeněk: Astronomická pozorování na univerzitní observatoři v Trnavě, s. 170-179; SOPKO, Július: Dobová latinská jazyková kultúra na školách a trnavská univerzita, s. 180-191; KOPČAN, Vojtech: Trnavská univerzita a orientalistika, s. 192-197; SKUTIL, Jan: Česká barokní historiografie a trnavská univerzita, s. 198-208; RADVÁNI, Hadrián: Knižnica kníhtlačiareň trnavskej univerzity, s. 209-221; KUČEROVÁ, Květa: Trnavská univerzita a jej miesto v kultúrnych kontaktoch s južnými Slovanmi, s. 222-231; KAZIMÍR, Štefan: Univerzita a mesto Trnava, s. 235-249; JANKOVIČ, Vendelín: Zápas o jus academicum v Trnave v 17. storočí medzi univerzitou a mestom, s. 250-267; ŠTIBRÁNYIOVÁ, Mária: Pietro Spazzo - staviteľ univerzitného kostola v Trnave, s.268-283; KOWALSKÁ, EVA: Pôsobenie Kráľovskej akadémie v Trnave (1777-1784), s.284-290; ŠIMONČIČ, Jozef: Pramene a literatúra k dejinám trnavskej univerzity, s. 291-304.
Rec.: Iacob Marza, Revista istorica 1, 1990, č. 3, s. 312-313; tiež Bodnárová Miloslava, HistCarp 21, 1990, s. 159-160.
univerzita trnavská; Trnava;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: