DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 290 (1/118)
Dušek, Mikuláš : Stavebná technika kniežacieho hradu z doby halštatskej a jeho zariadení v Smoleniciach - Molpír. Vlastivedný spravodajca okresu Trnava 1987, [vyd.1988] s. 16-26.
Smolenice-Molpír; Molpír-Smolenice;

MFN 583 (2/118)
Technikatörténeti szemle 17, 1988-1989. [Prehľad dejín techniky.] Bp., Országos Müszaki Múzeum 1989. 260 s.
OHLASY: [anot.]: Kamenický Miroslav, HČ 38, 1990, s. s. 747-748.
technika;

MFN 2588 (3/118)
Hock, Milan : Banskomeračské prístroje. Technická práca a presnosť. Pamiatky a múzeá 1991, č. 2, s. 31-34.
banskomeračské prístroje; prístroje banskomeračské; banská technika; technika banská;

MFN 2603 (4/118)
Holec, Roman : Miesto a perspektívy enviromentálnej histórie v systéme dejín vied a techniky. In: Zborník referátov zo stretnutia slovenských historikov vedy, medicíny a techniky. Veda a technika v dejinách Slovenska 5. Liptovský Mikuláš, Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV 1991, s. 60-67.
história enviromentálna; enviromentalistika; veda; technika; historiografia;

MFN 3006 (5/118)
Mazúrek, Jaroslav : Banská technika a spracovanie rúd v spišsko-gemerskom baníctve v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia. OGM 22, 1991, č. 2, s. 48-57.
Gemer; Spiš;

MFN 3112 (6/118)
Nový, Luboš : Dejiny vědy a techniky u nás a ve světě. Srovnání a východiska. In: Zborník referátov zo stretnutia slovenských historikov vedy, medicíny a techniky. Veda a technika v dejinách Slovenska 5. Liptovský Mikuláš, Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV 1991, s. 22-49.
veda; technika; historiografia;

MFN 3227 (7/118)
Pöss, Ondrej : Veda a technika v područí moci. 39, 1991, č. 4-5, s. 534-537.
veda; technika;

MFN 5118 (8/118)
Próder, István : Einige biographische Daten über Anton Ruprecht (1748-1814). Technikatörténeti szemle 19, 1992, s. 194-197.
Ruprecht Anton [1748-1814];

MFN 5515 (9/118)
Tringli, István : Petzval József pesti évei. Technikatörténeti szemle 19, 1992, s. 25-34.
Budapest [HU]; Petzval Jozef Maximilián [1807-1891];

MFN 7794 (10/118)
Šarudyová, Mária : A vaskohászat technikai fejlödése a mai szlováka területén, az 1867-1918. években. [Vývoj techniky hutníctva železa na území dnešného Slovenska v rokoch 1867-1918.] Technikatörténeti szemle 20, 1993, s. 51-68. Rés. angl.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: