DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1196 (1/37)
Kafka, Richard : Niekoľko poznámok k technológii výroby a sociálnym problémom v sklárni na tabuľové sklo v Kokave nad Rimavicou. OG 21, 1990, č. 4, s. 198-201.
Kokava nad Rimavicou;

MFN 2734 (2/37)
Kartous, Peter : Odhalenie pamätnej tabule Pavlovi Križkovi. SlArchiv 26, 1991, č. 2, s. 182-183.
archivári slovenskí; historici slovenskí; Križko Pavol [1841-1902];

MFN 3077 (3/37)
Nemeskürthyová, Ľudmila : "Tabuľka vandruje". Zvolávacie tabuľky remeselníckych cechov. Pamiatky a múzeá 1991, č. 2, s. 11-12.
cechy remeselnícke; remeselnícke cechy;

MFN 5675 (4/37)
Zamarovský, Vojtech : Urucký kráľ Gilgameš. Tajomstvbo tabuliek. HR 3, 1992, č. 5, s. 2-3.
Gilgameš;

MFN 6854 (5/37)
Korček, Ján : V službách militantnej politiky. Do dejín áno, na tabuľu nie. HR 4, 1993, č. 10, s. 18-20. [Alojz Macek - veliteľ organizácie Hlinkova mládež]
Macek Alojz;

MFN 7332 (6/37)
Odhalenie pamätnej tabule Slovenskej akadémie vied a umení. Správy SAV 29, 1993, č. 12, s. 1.


MFN 9289 (7/37)
Krupa, Viktor : Tabuľky z Mezopotámie. Najstaršie písmo sveta. HR 5, 1994, č. 2, s. 2-3.


MFN 10430 (8/37)
Wessel, Martin Schulze : Vom Tabu zum Mythos? Der "spezifische Weg zum Sozialismus" in der Tschechoslowakei. In: Kommunismus und Osteuropa. München, R. Oldenbourg Verlag 1994, s. 243-255.


MFN 10434 (9/37)
Wlachovský, Karol : Tabuk nélkül. Slovák állameszme - szlovák államiság. II. Nógrád megyei magyar-szlovák történész konferencia. [Salgotarján, 11.10.1994.] [Bez tabu. Idea slovenského štátu - slovenská štátnosť. Maďarsko-slovenská historická konferencia Novohradskej župy.] Palócföld 27, 1994, č. 6, s. 561.
Novohrad [župa];

MFN 11615 (10/37)
Lovacký, : Pamätné miesta a tabule v okrese Bardejov. Martin, VariantPress 1995.
Bardejov [okres];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: