DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 6967 (1/98)
Kto bol kto za I. ČSR. [Nap.]: Nižňanský, Eduard - Suško, Ladislav - Slneková, Veronika - Marci, Ľudovít. Br., Q111 1993. 213 s.
Baťa Tomáš; Bechyně Rudolf; Beneš Edvard [1884-1948]; Beran Rudolf; Beskid Grigorievič Antonij; Clementis Vladimír [1902-1952]; Černý Jan; Dérer Ivan [1884-1973]; Dula Matúš [1846-1926]; Esterházy János [1901-1957]; Gessay Ignác [1874-1928]; Gottwald Klement [1896-1953]; Habrman Gustav; Hampl Antonín; Henlein Konrad [1898-1945]; Hlinka Andrej [1864-1938]; Hodža Milan [1878-1944]; Houdek Fedor; Ivanka Milan; Jesenský Janko [1874-1945]; Juriga Ferdiš [1874-1950]; Karmasin Franz; Klofáč Václav Jaroslav [1868-1942]; Kramář Karel [1860-1937]; Krofta Kamil; Lehocký Emanuel [1876-1930]; Malypetr Jan; Mamatey Albert [1870-1923]; Markovič Ivan; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937]; Mičura Martin [1883-1946]; Němec Antonín; Országh Jan; Osuský Štefan [1889-1973]; Preiss Jaroslav [1870-1946]; Rašín Alois; Rázus Martin [1888-1937]; Scheiner Josef; Sidor Karol [1901-1953]; Soukup František; Stodola Emil [1862-1945]; Stříbrný Jiří [1880-1955]; Syrový Jan; Šmeral Bohumír [1880-1941]; Šrámek Jan; Šrobár Vavro [1867-1950]; Štefánek Anton [1877-1964]; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919]; Švehla Antonín [1873-1933]; Tiso Jozef [1887-1947]; Tuka Vojtech [1880-1946]; Tusar Vlastimil; Udržal František; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

MFN 7437 (2/98)
Petráš, Milan : Klenovské syrce. SlNár 41, 1993, č. 3, s. 338-347.
Klenovec [okres Rimavská Sobota]; okres: Rimavská Sobota;

MFN 13455 (3/98)
Jedinák, Dušan : Archimedes zo Syrakúz - génius staroveku. Sila ľudského umu. HR 7, 1996, č. 8, s. 26-27.
Archimedes zo Syrakúz;

MFN 25629 (4/98)
Ferko, Miloš : Kráľ mliečnych výrobkov. HR 13, 2002, č. 8-9, s. 41.
syr;

MFN 26091 (5/98)
Kocian, J. : Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948. Organizace - program - politika. Brno, Doplněk 2002. 264 s.
OHLASY: [Anot.]: Syrný M., HČ 52, 2004, č. 1, s. 206-208.
Československá strana národně socialistická; strany politické; Československo; 1945-1948;

MFN 26283 (6/98)
Life in an Austro-Hungarian Military Prison: The Slovak Tolstoyan Dr. Albert Škarvan's Story. [Translated from the Slovak and edited by]: Brock, Peter. Syracuse - New York, Syracuse University Press 2002. 70 s.
OHLASY: [rec.]: Ference, Gregory C., Austrian history yearbook 34, 2003, s. 338-339; tiež [rec.]: Holec Roman, HČ 51, 2003, č. 2, s. 369.
tolstojovci slovenskí; slavistika; Literatúra; Vzťahy rusko-slovenské; Vzťahy slovensko-ruské; Škarvan Albert [1869-1926]; Tolstoj Lev Nikolajevič [1828-1910];

MFN 29304 (7/98)
Syrný, Marek : Retribúcia ako mocensko-politický činiteľ v povojnovom Slovensku. Acta historica Neosoliensia 6, 2003, s. 137-147. Rés. angl. s. 147 The Retribution as a Factor of the Political Power in the Post-War Slovakia.
Súdy retribučné; súdy ľudové; retribúcia;

MFN 29484 (8/98)
Uhlíř, Dušan : Rodina grázlov. Pôvod jednej nadávky. História revue 3, 2003, č. 4, s. 34-35, obr. [Nové Syrovice - Viedeň]
nadávky; grázli; 19. storočie; lupiči; chudoba; Grázl Jiří [1790-1818]; Grasel Johann Georg [1790-1818];

MFN 29859 (9/98)
Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Sv. 2. [Zost.]: Kárník, Zdeněk - Kopeček, Michal. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2004. 364 s. Ed. Studijní edice. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu do roku 1989 k výzkumnému projektu GA ČR KSČ a radikální socialismus v Československu 1918-1989.
OHLASY: [Anot.]: Syrný M., HČ 53, 2005, č. 1, s. 181-182; tiež [anot.]: Hyna A., ČČH, 103, 2005, č. 2, s. 464-466.
Československo; Boľševizmus; Komunizmus; Radikálny socialismus; Socializmus radikálny;

Zoznam dielov

MFN 30338 (10/98)
Historické rozhľady. Zborník príspevkov Katedry histórie FF UCM v Trnave. [Zost.]: Lacko, Martin - Duchoň, Michal - Varšo, Ivan. Trnava, Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda 1, 2004. 301 s.
OHLASY: [Anot.]: Pekár Martin, Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2004, s. 321-322; tiež [anot.]: Holák Martin, HČ 53, 2005, č. 1, s. 190; tiež [rec.]: Syrný Marek, Acta historica Neosoliensia 7, 2004, s. 237-238; tiež: [rec.]: Tišliar Pavol, SlArchiv 41, 2006, č. 2, s. 131-132.
zborníky periodické; Historické rozhľady; ročenky;

Zoznam dielov


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: