DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 17152 (1/4)
Avenarius, Alexander : Učenie Jána z Damašku o ikone: k problému stredovekého symbolizmu. [Das Lehren des Johannes von Damaskos über die Ikone: zum Problem des mittelalterlichen Symbolismus.] 46, 1998, č. 1, s. 79-93.
ikony; symbolizmus; Damašek; Ján z Damašku [1.pol 8.stor.];

MFN 19328 (2/4)
Avenarius, Alexander : Die Lehre des Johannes von Damaskus über die Ikone. Zum Problem des mittelalterlichen Symbolismus. Byzantinoslavica 60, 1999, č. 1, s. 19-35.
ikony; symbolizmus; Damašek; Ján z Damašku [1.pol 8.stor.];

MFN 19333 (3/4)
Avenarius, Alexander : Symbolické myslenie východnej Európy. [Zost.]: Maliti, Eva. In: Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. Br., Ústav svetovej literatúry SAV 1999, s. 26-32. Rés. angl. s. 31-32. Symbolic Thought of Eastern Europe.
symbolika; Európa východná;

MFN 31927 (4/4)
Avenarius, Alexander : The Byzantine Struggle over the Icon. On the Problem of Eastern European Symbolism. [Hlavný ed.]: Mannová, Elena. [Ed.]: Zervan, Vratislav - Hurbanič, Ivan. [Preklad zo slov. do angl.]: Styan, Martin C. Br., Historický ústav SAV v Academic Electronic Press 2005. 210 s., reg. menný, bibliografia osobná. Ed. Studia historica Slovaca. 23.
OHLASY: [anot.]: Daniš Miroslav, HČ, 54, 2006, č. 1, s. 141-142; tiež [rec.]: Daniš Miroslav, HČ, 55, 2007, Supplement, s. 177-178.
symbolizmus; byzantinizmus; ikony; bibliografie personálne; Európa východná; Avenarius Alexander [1942-2004];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: