DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 402 (1/105)
Bel, Matej : Turčianska stolica. [Prel. z lat.]: Sopko, Július. [Úv. a pozn. nap.]: Marsina, Richard. Martin, Osveta 1989. 98 s.
OHLASY: [rec.]: Čukan Jaroslav, Múzeum 35, 1990, č. 3, s. 90-91.
pramene; stolice; Turiec [stolica]; Bel Matej [1684-1749]; Matej Bel [1684-1749];

MFN 3673 (2/105)
Žudel, Juraj : Komitáty a stolice. Staré územné členenie Slovenska. HR 2, 1991, č. 6, s. 30-31.
komitáty; stolice;

MFN 4502 (3/105)
Kohútová, Mária : Krvavý snem v Ónode. Tragédia vyslancov Turčianskej stolice. HR 3, 1992, č. 10, s. 9-10.
Ónoda; Turiec;

MFN 4933 (4/105)
Nováková, Veronika : Vývoj správy a spísomňovania v Abovskej stolici do roku 1526. SlArchiv 27, 1992, č. 2, s. 56-79. Rés. nem.
diplomatika; stolice; Abov [stolica];

MFN 5374 (5/105)
Šalamon, Pavol : Cigáni z Abovskej a Turnianskej stolice v období osvietenstva. In: Neznámi Rómovia. Br., Inter Science Press 1992, s. 73-77. Rés. róm., angl.
    OHLASY: rec.: Kaľavský Michal, SlNár 41, 1993, č. 1, s. 110-112.
Abov [stolica]; Turnianska [stolica];

MFN 8671 (6/105)
Federmayer, Frederik : Neznáme erby rodov z bratislavskej stolice. Genealogicko-heraldický hlas 4, 1994, č. 1, s. 24-27.
Bratislava [stolica];

MFN 10713 (7/105)
Chalupecký, Ivan : Archív Spišskej stolice do roku 1785. [Archiv des Zipser Komitates bis 1785.] SlArchiv 30, 1995, č. 2, s. 89-97.
Spiš;

MFN 10727 (8/105)
Churý, Slavko : Hospodárenie domácej pokladnice Liptovskej stolice v 18. storočí. [Die Wirtschaftsführung der Hauskasse des Liptauer Komitats im 18. Jht.] SlArchiv 30, 1995, č. 1, s. 96-107. Rés. nem.
Liptov [stolica];

MFN 10728 (9/105)
Churý, Slavko : Národopisné materiály v súdnych písomnostiach Liptovskej stolice z 18. storočia. SlNár 43, 1995, č. 2, s. 230-237.
Liptov [stolica];

MFN 13124 (10/105)
Floreková, Iveta : Sedriálny protokol Oravskej stolice z rokov 1688 až 1735. (Z hľadiska diplomatického a historického rozboru.) ZbOM 13, 1996, s. 9-24.
Orava [stolica];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: