DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 19428 (1/10)
Bystrický, Jozef : K otázke vojenskej pomoci západných spojencov Slovenskému národnému povstaniu. In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. [Zost.]: Tóth, Dezider - Kováčiková, Katarína. Brno, Adade pre Múzeum SNP Banská Bystrica 1999, s. 64-80.
SNP; spojenci západní; Slovenské národné povstanie;

MFN 19673 (2/10)
Gajdoš, Milan : Z mozaiky spojeneckej pomoci Povstaniu. In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. [Zost.]: Tóth, Dezider - Kováčiková, Katarína. Brno, Adade pre Múzeum SNP Banská Bystrica 1999, s. 484-493.
SNP; spojenci; Slovenské národné povstanie;

MFN 21585 (3/10)
Hradečný, P[avel] : Řekové a Turci. Nepřátelé nebo spojenci? Praha, Lidové noviny 2000. 226 s. Ed. Knižnice Dějin a současnosti.
OHLASY: anot.: Pirický Gabriel, HČ 48, 2000, č. 3, s. 561-563.
vzťahy grécko-turecké; Gréci; Turci; Bohemika;

MFN 33546 (4/10)
Stanislav, Ján : Spojenecká pomoc a osudy jej vojenských spravodajských skupín. In: Karpatsko-duklianska operácia - plány, reality, výsledky (1944-2004). Br., Vojenský historický ústav 2005, s. 174-187. Rés. angl. s. 188-189 The Allied Assistance and Destinies of Its Military Intelligence Groups; poľ. s. 188.
Československo; Vojna druhá svetová; Spojenci; Vojenstvo; Spravodajská služba;

Zdrojový dokument (Karpatsko-duklianska operácia - plány, reality, výsledky (1944-2004).)

MFN 34800 (5/10)
Ľudáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci? [Ed.]: Šuchová, Xénia. Prešov, Universum Historický ústav SAV v Bratislave - Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici 2006. 196 s. Rés. angl.
    [Aut.]: Benko, Juraj - Šuchová, Xénia - Hertel, Maroš - Martuliak, Pavol - Katuninec, Milan - Rákosník, Jakub - Arpáš, Róbert - Zemko, Milan - Fremal, Karol - Zavacká, Marína - Syrný, Marek - Varinský, Vladimír - Pešek, Jan - Rusková, Mária - Kárník, Zdeněk.
strany politické; politické strany; zborníky slovenské; zborníky jednorázové; ľudáci; komunisti; politika;

MFN 35836 (6/10)
Bystrický, Jozef : Pomoc západných Spojencov Slovenskému národnému povstaniu. In: Miles Semper Honestus. Br., Vojenský historický ústav 2007, s. 219-231.
politika zahraničná; spojenci západní; Slovenské národné povstanie; SNP;

Zdrojový dokument (Miles Semper Honestus.)

MFN 39691 (7/10)
Downs, Jim : Allied Aid to the Uprising. In: Slovenské národné povstanie 1944 súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. Br., Ústav politických vied SAV - Veda, vydavateľstvo SAV 2009, s. 282-285.
Slovenské národné povstanie; SNP; spojenci;

Zdrojový dokument (Slovenské národné povstanie 1944 súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny.)

MFN 40237 (8/10)
Lacko, Martin : Podivní spojenci: slovensko-maďarské konflikty v dokumentoch slovenskej armády. In: Od Salzburgu do vypuknutia Povstania. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov 8. Br., Ústav pamäti národa 2009, s. 198-212.
armáda; pramene; vojenstvo; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské;

Zdrojový dokument (Od Salzburgu do vypuknutia Povstania. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov 8.)

MFN 40269 (9/10)
Letz, Róbert : Andrej Hlinka - Ferdinand Juriga, spojenci a rivali v slovenskej politike 1918-1938. In: Ferdinand Juriga ľudový smer slovenskej politiky. Br., Ústav politických vied SAV - Veda vydavateľstvo SAV 2009, s. 194-231.
1918-1978; politici slovenskí; Hlinka Andrej [1864-1938]; Juriga Ferdiš [1874-1950]; Juriga Ferdinand [1874-1950];

Zdrojový dokument (Ferdinand Juriga ľudový smer slovenskej politiky.)

MFN 49413 (10/10)
Milkic, Miljan : Juhoslávia a Spojenci v roku 1944. = Yugoslavia and the Allies in 1944. In: Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2014, s. 65-70 (slov. text), s. 71-77 (angl. text).
1944; politika zahraničná; spojenci; Juhoslávia;

Zdrojový dokument (Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944.)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: