DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 42828 (1/1)
Varga J., János : Spoločenské postavenie servitorov a možnosti ich uplatnenia v západnom Zadunajsku v 16. - 17. storočí. Forum historiae [online] 4, 2010, č. 2 [Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku], 10 s. Dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/main/texty_2_2010/varga.pdf Rés. angl. Social stratification of servitores and their career possibilities in the western Transdanubia in the 16th an 17th century. Ed. Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku.
šľachta; servitori; 16. - 17. storočie; Zadunajsko [región];

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: