DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 609 (1/417)
A Balassa család levéltára 1193-1526. [Archív rodiny Balassa 1193-1526.] [Ed.]: Fekete Nagy, Antal - Borsa, Iván. Bp., Akadémiai Kiadó 1990. 273 s. Ed. A Magyar orzságos levéltár kiadványai II. Forráskiadványok.
OHLASY: [rec.]: Marsina Richard, SlArchiv 26, 1991, č. 2, s. 143.
rody; archívy rodové; šžachta; Balaša [rod];

MFN 1660 (2/417)
Petrociová, O. : Lekársko-lekárnický rod Institorisovcov v stredovekej Levoči. In: Zborník prednášok 2. sympózia z dejín farmácie v Starej Turej 1989. Trenčín, Lekárenská služba OÚNZ 1990, s. 49-52.
rody; lekári; Levoča; Institoris [rod];

MFN 2228 (3/417)
Blaskovics, József : Néhány Árpád-kori személy és helynév tanúsága. In: Az Elsö Benidormi Magyar Östörténeti Találkozó Elöadásai és Iratai. Zürich, 1991. s. 27-32. Ungarisch Historischer Verein Zürich. A Zürichi Magyar történelmi egyesület kiadványa.
rody; Arpád [rod];

MFN 2254 (4/417)
Brezováková, Blanka : Politický zápas Anjouovcov o uhorskú korunu. Political Struggle of Anjou for the Hungarian Crown. 39, 1991, č. 6, s. 569-587. Rés. angl., nem. s. 587. Anjou's Political Struggle for the Hungarian Crown. Der politische Kampf der Anjous um die ungarische Krone.
rody panovnícke; Anjou [rod];

MFN 2613 (5/417)
Horváth, Pavel : Pôvod a erb zemianskej rodiny Bernolákovcov zo Slanice. Genealogicko-heraldický hlas 1, 1991, č. 1, s.11-20.
rody zemianske; heraldika; erby rodové; zemani; Slanica; Bernolákovci;

MFN 2936 (6/417)
Lübke, Christian : Arbeit und Wirtschaft im östlichen Mitteleuropa. Die Spezialisierung menschlicher Tätigkeit im Spiegel der hochmittelalterlichen Toponymie in den Herrschaftsgebieten von Piasten, Přemysliden und Arpaden. Stuttgart, Franz Steiner Verlag 1991. 115 s. Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa, Beiheft 7.
    Rec.: Koutná-Karg Dana, Bohemia 33, 1992, č. 2, s. 422-423.
rody; Európa východná; Piast [rod]; Přemysl [rod]; Arpád [rod];

MFN 6225 (7/417)
Dvořáková, Daniela : Najstaršie rody na Slovensku. [Sympózium, Častá-Papiernička, 4.-6.10.1993] 41, 1993, č. 5-6, s. 759.


MFN 8293 (8/417)
Beňko, Ján : Najstaršie rody na Slovensku. [Sympózium v Častej-Papierničke 4.-6.10.1993.] SlArchiv 29, 1994, č. 1, s. 209-213.


MFN 8827 (9/417)
Haščák, Juraj : Rodopis rodu Haščák. Zemplínska vetva. 1994. 43 rkp. s.
OHLASY: Rec.: NOVÁK Jozef, Súaž o najlepšiu genealogickú prácu 1998. Genealogicko-heraldický hlas 8, 1998, č. 2, s. 35-36.
genealógia; rody; Zemplín; Haščák [rod];

MFN 9109 (10/417)
Kemény, Lajos : Egy Árpádkori végrendelet - 1914-15/2/78-81. [Záve z doby Arpádovcov.] Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 0, 1994, s. 260-263. [Súbežný text v maď. a slov.]
závet; rody uhorské; Uhorsko; Arpád [rod];


[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: