DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 5870 (1/25)
Bartlová, Alena : Pivovarníctvo na Slovensku v medzivojnovom období. In: Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku. Trnava, Západoslovenské múzeum 1993, s. 91-97.


MFN 6467 (2/25)
Hallon, Ľudovít : Vývoj technickej základne pivovarov a sladovní na Slovensku v rokoch 1918-1938. In: Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku. Trnava, Západoslovenské múzeum 1993, s. 98-107.


MFN 6569 (3/25)
Holec, Roman : Konferencia k dejinám pivovarníctva, chmeliarstva a sladovníctva na Slovensku v Trnave. [Trnava, 3.-4.11.1992] 41, 1993, č. 1, s. 109.


MFN 7010 (4/25)
Lacko, Richard : Martinský zdroj. 100 rokov turčianskeho pivovaru. Martin, KK Company - Pivovary 1993. 87 s.
pivovar; Martin; Turiec;

MFN 7020 (5/25)
Lančarič, Leo : Steinov pivovar v Bratislave v rokoch 1938-1945. In: Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku. Trnava, Západoslovenské múzeum 1993, s. 108-114.
Bratislava;

MFN 7077 (6/25)
Lukačka, Ján : Pivovarníctvo na Slovensku v stredoveku. In: Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku. Trnava, Západoslovenské múzeum 1993, s. 25-32.


MFN 7362 (7/25)
Ostrolucká, Milena : Z dejín pivovarníctva v Košiciach. In: Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku. Trnava, Západoslovenské múzeum 1993, s. 75-81.
Košice;

MFN 7435 (8/25)
Petráš, Milan : Dejiny pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku. In: Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku. Trnava, Západoslovenské múzeum 1993, s. 7-12.


MFN 7654 (9/25)
Skladaný, Marián : Pivovarníctvo na Červenom Kameni v 16. storočí. In: Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku. Trnava, Západoslovenské múzeum 1993, s. 38-53.
Červený Kameň;

MFN 7698 (10/25)
Sokolovský, Leon : Pivovarníctvo a správa stredovekej dediny na Slovensku. In: Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku. Trnava, Západoslovenské múzeum 1993, s. 33-37.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: