DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 196 (1/414)
Boba, Imre : Novi pogled na povijest Moravie. Preispitivanje povijesnih izvora o moravskoj, Rastislavu, Sventopolku i sv. Braci Cirilu i Metodu. Split, Crkva u svijetu 1986. 166 s.
Veľká Morava; osobnosti veľkomoravské; slavistika; Rastislav; Svätopluk I. [cca 840-894]; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 211 (2/414)
Kučera, Matúš : Postavy veľkomoravskej histórie. Martin, Osveta 1986. 275 s.
    OHLASY: Rec.: Bulin Hynek, PHS 31, 1990, s. 232-242.
Veľká Morava; osobnosti veľkomoravské;

MFN 343 (3/414)
Malý slovník biografií. Stručný výběr ze životopisných údajů v některých nežijících osobností ve vztahu k zemědělství na území Československa i v zahraničí. Zv. 1.-5. [Pripr.]: Skala, Ladislav. 1988, 1989, 1990,1991. 240 s., 298 s., 276 s., 288 s., 237 s. Sborník ČSAZ. Zv. 125, 130, 138, 140, 143.
OHLASY: [rec.]: Tempír Zdeněk, Agrikultúra 23, 1991, s. 148-149.
poľnohospodárstvo; osobnosti poľnohospodárske;

MFN 944 (4/414)
Fedor, Michal : Spolupatróni Európy ich odkaz na Slovensku. Košice, Spolok sv. Cyrila a Metoda 1990. 100 s. Rés. angl., nem.
Veľká Morava; slavistika; osobnosti veľkomoravské; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 981 (5/414)
Galéria matičných dejateľov. Súbor 43 pohľadníc. [Úv. a scenár nap.]: Eliáš, Michal. Martin, MS 1990. Nestránkované
Matica slovenská; osobnosti matičné;

MFN 1966 (6/414)
Tomčík, Miloš : Črty osobnosti a diela Alexandra Matušku. PaS 39, 1990, č. 4, s. 46-50.
literáti slovenskí; Matuška Alexander [1910-1975];

MFN 2099 (7/414)
Žiaran, Ivan : Literárne osobnosti Trenčianskeho okresu. Trenčín, Miestny odbor MS v Trenčíne 1990. 81 s.
OHLASY: [rec.]: Šišmiš Milan, Múzeum 36, 1991, č. 3, s. 69.
Trenčín [okres];

MFN 2122 (8/414)
-gh- : Ján Švec. Osobnosti. Genealogicko-heraldický hlas 1, 1991, č. 1, s. 28-29.
Švec Ján;

MFN 2248 (9/414)
Brančík, Jozef : Neznáme osobnosti trenčianskeho umenia. KrSl 68, 1991, č. 9-10, s. 18-19.
Trenčín;

MFN 2705 (10/414)
Kalendár významných osobností Rožňavského okresu 1991-1995. [Zost.]: Beckova, Hedviga. Rožňava, Okresná knižnica 1991. 78 s.
osobnosti; Rožňava [okres];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: