DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1357 (1/67)
Kubová, Anastázia - Valovič, Dušan. : Bojnice. Martin, Osveta pre MsNV Bojnice a ONV v Prievidzi 1990. 96 s.
Bojnice [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 3378 (2/67)
Stloukal, Milan : Diviaky nad Nitricou - anthropologische Analyse der Brandbestattungen. SlArch 39, 1991, č. 1-2, s. 215-220. [Diviaky nad Nitricou, okres Prievidza.]
Diviaky nad Nitricou [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 3566 (3/67)
Veliačik, Ladislav : Beitrag des Gräberfeldes in Diviaky nad Nitricou zur Chronologie der Denkmäler der Lausitzer Kultur in der Slowakei. SlArch 39, 1991, č. 1-2, s. 143-214. Rés. slov. [Diviaky nad Nitricou, okr. Prievidza.]
Diviaky nad Nitricou [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 3932 (4/67)
Čukan, Jaroslav : Spoločenský život v Handlovej po vzniku ťažby uhlia. HNitra 15, 1992, s. 102-120.
Handlová [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 4001 (5/67)
Ďurechová, Mária : Sociálno-politické predpoklady, hospodárske a technické zabezpečenie výstavby železničnej trate Handlová - Horná Štubňa. HNitra 15, 1992, s. 77-100.
Handlová [okres Prievidza]; okres: Prievidza; Horná Štubňa;

MFN 4346 (6/67)
Ivica, Emil : Začiatky starostlivosti o zdravie handlovských baníkov. HNitra 15, 1992, s. 121-133.
Handlová [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 4357 (7/67)
Jamrich, Jozef - Hrdý, Ján - Beerová, Soňa : Balneomedicína v bojnických kúpeľoch kedysi a dnes. HNitra 15, 1992, s. 155-168.
Bojnice [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 5148 (8/67)
Rebro, Augustín : Bojnické kúpele v starších literárnych pamiatkach. HNitra 15, 1992, s. 143-154.
Bojnice [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 5306 (9/67)
Spravodaj Slovenských uhoľných baní. Ročník 32, 1992, č. 4. [Číslo obsahuje referáty prednesené na seminári "Minulosť a súčasnosť baníctva v Handlovej, konanom 5.-6.11.1992 v Handlovej.]
    [Z obsahu]: ZÁNI, František: Prvopočiatky baníctva Handlovej, s. 115-119; VOZÁR, Jozef: Najstaršie správy o výskytoch uhlia v Handlovej a pokusoch s jeho využívaním s. 119-122; KLADIVÍK, Eugen: Vývoj banskej techniky v Handlovských uhoľných baniach do roku 1938 s. 122-128; KMECO, Ľubomír: Vývoj banskej techniky v Handlovských uhoľných baniach v období rokov 1938-1948, s. 128-133; HOCK, Milan: Príspevok k dejinám úpravy uhlia v Handlovej, s. 133-136; PÖSS, Ondrej: Začiatky ťažby uhlia a prvé povrchové technické diela v Handlovských uhoľných baniach, s. 137-139; NOVÁK, Ján: Handlovské uhoľné bane v období I. ČSR, s. 139-142; SUROVEC, Jozef: Handlovské uhoľné bane počas II. svetovej vojny, s. 142-144; HALLON, Ľudovít: Hospodárske aspekty rozvoja Handlovských hnedouhoľných baní, úč. spol., v rokoch 1918-1938 so zameraním na vývoj rentability podniku, s. 145-149; HERČKO, Ivan: Významné osobnosti handlovského baníctva, s. 149-151; HOLČEK, Miroslav: Z histórie baníckeho školstva v Handlovej, s. 151-153; ČUKAN, Jaroslav: Spoločenský život v Handlovej v I. polovici 20. storočia, s. 153-157; REIF, Igor: Vývoj Bane Handlová v rokoch 1945-1968, s. 158-161; LUKÁŠIK, Boris: Cesta ku komplexnej mechanizácii dobývania uhlia v Handlovej, s. 161-165; HORVÁTH, František: Spolupráca Banského výskumu s Baňou Handlová pri exploatácii hnedouhoľného ložiska, s. 166-168; GESCHWANDTNER, Ramon: Výhľady ťažby do likvidácie dobývacieho priestoru Bane Handlová, s. 168-170.
Handlová [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 5320 (10/67)
Sto rokov dobrovoľnej požiarnej ochrany v Bojniciach 1892 - 1992. [Red.]: Holička, Ján. Bojnice, Mestský úrad 1992. 16 s.
Bojnice [okres Prievidza]; okres: Prievidza;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: