DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1625 (1/21)
Pamätník Bradlo 1990. Košariská - Brezová pod Bradlom 4. - 5. mája 1990. [Zost.]: Uhlík, Peter - Tvarožek, Ivan - Iždinský, Ján. Brezová pod Bradlom, Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika 1990. 15 s.
Bradlo; Brezová pod Bradlom [okres Myjava]; okres: Myjava; Košariská [okres Myjava]; okres: Myjava; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 1732 (2/21)
Puková, Andrea : Na pamiatku slávnych dejov r. 1848. KrSl 67, 1990, č. 1, s. 43. [Pamätná tabuľa v Brezovej pod Bradlom.]
1848; Brezová pod Bradlom [okres Myjava]; okres: Myjava;

MFN 2912 (3/21)
Landová, Blanka : Sprístupnenie expozície Múzea gen. Milana Rastislava Štefánika v Košariskách. Múzeum 36, 1991, č. 1, s. 48.
Košariská [okres Myjava]; okres: Myjava; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 3304 (4/21)
Sásik, Tibor : Múzeum bohatiera. KrSl 68, 1991, č. 5, s. 43. [Milan Rastislav Štefánik, Košariská.]
Košariská [okres Myjava]; okres: Myjava; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 6523 (5/21)
Herman, Juraj : Garbiari v Brezovej pod Bradlom. ZbSNM 87-História 33, 1993, s. 5-14. Rés. angl., nem.
Brezová pod Bradlom [okres Myjava]; okres: Myjava;

MFN 7167 (6/21)
Mayer, Marian A. : Brezovský organár Martin Šaško. Pamiatky a múzeá 1993, č. 3, s. 26-27.
Brezová pod Bradlom [okres Myjava]; okres: Myjava; Šaško Martin;

MFN 7196 (7/21)
Michalovič, Peter : Michal Kútzky. 1828 (Skalica) - 1899 (Brezová pod Bradlom). Záhorie 2, 1993, č. 5-6, č.6/s. 7.
Skalica; Brezová pod Bradlom [okres Myjava]; okres: Myjava; Kútzky Michal;

MFN 7796 (8/21)
Šebek, Jiří : K 65. výročí odhalení Štefánikovy mohyly na Bradle. HaV 42, 1993, č. 4, s. 179-183.
Bradlo; Brezová pod Bradlom [okres Myjava]; okres: Myjava; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 12473 (9/21)
Ujhelyiová, Štefánia : Brezová pod Bradlom v krásnej literatúre. In: Kapitolky z regionálnych dejín - 2. časť. Senica, Metodické oddelenie školskej správy Senica 1995, s. 27-49.
mestá, Slovensko; Brezová pod Bradlom [okres Myjava]; okres: Myjava;

MFN 17276 (10/21)
Brezová pod Bradlom. [Zost. a red.]: Michálek, Ján. Br., Stimul 1998. 413 s., fot. príl. - S. 409-413 Res. engl.
    [Autori]: Ciran, Štefan - Ďurkovič, Ivan - Fajnor, Ján - Gavora, Miloš - Hubenák, Ladislav - Juríček, Ján - Jurkovič, Dušan - Kostelný, Martin - Lehocký, Jozef - Lehotská, Darina - Lichner, Ján - Michálek, Ján - Michálek, Slavomír - Mikulčík, Štefan - Mosný, Štefan - Mruškovič, Štefan - Nosáľová, Viera - Palkovič, Konštantín - Pátková, Jarmila - Tatara, Martin - Tvarožek, Tomáš - Tvarožková, Oľga - Uhlík, Peter - Vanovičová-Mitaľová, Zora.
OHLASY: Rec.: Vrzgulová Monika, SlNár 47, 1999, č. 2-3, s. 289.
mestá, Slovensko; Brezová pod Bradlom [okres Myjava]; okres: Myjava;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: