DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 4279 (1/28)
Horváth, Pavel : Slovenská genealógia rodu Petróci z Košece z roku 1640. Genealogicko-heraldický hlas 2, 1992, č. 1-2, s. 12-19.
Košeca [okres Ilava]; okres: Ilava; Petróci [rod];

MFN 6199 (2/28)
Dubnica nad Váhom. [Zost.]: Bystrický, Valerián. Br., Slovak Academic Press pre Mestský úrad v Dubnici nad Váhom a Historický ústav SAV 1993. 214 s. + bibl. Rés. angl., nem.
    [Z obsahu]: BOROVSKÝ, Štefan: Prírodné pomery Dubnice nad Váhom a jej okolia, s. 11-18; NEŠPOROVÁ, Tamara: Predhistorické a ranohistorické osídlenie, s. 19-25; MARSINA, Richard: Dubnica do začiatku 16. storočia, s. 26-30; FOJTÍK, Juraj: Dubnica ako obec trenčianskeho panstva v rokoch 1527-1848, s. 31-45; ČIČAJ, Viliam: Miesto Dubnice v slovenskom národnom obrodení, s. 46-63; Zemene, Marián Róbert: Dubnica v rokoch 1848-1945, s. 64-85; VANKO, Vladimír - REXA, Štefan - PRÁŠIL, Anton - MARTON, Róbert: Dubnica v rokoch 1848-1945 - sociálny vývoj, školstvo a prvé kroky v športe, s. 86-89; ŽATKULIAK, Jozef: Dubnica nad Váhom po roku 1945, s. 90-162; BAGIN, Anton: Historicko-umelecký vývoj Dubnice nad Váhom, s. 163-178; BOROVSKÝ, Štefan: Dubnický park a oranžéria, s. 179-190; POLOCZEK, František: Ľudové piesne a zvyky, s. 191-197; URBANOVÁ, Marta: Zo života ľudu, s. 198-202; BAGIN, Anton: Turistické oblasti, s. 203-207; SEDLIAKOVÁ, Alžbeta: Bibliografia, s. 208-210.
OHLASY: anot.: -L. B.-, HČ 42, 1994 č. 1, s. 153-154.
Dubnica nad Váhom [okres Ilava]; okres: Ilava;

MFN 6809 (3/28)
Kobela, Adolf : Židia v Bolešove a Piechove - príklad spolunažívania židov a kresťanov. AJudSl 1, 1993, č. 1, s. 60-69.
kresťania; Židia; Piechov-Bolešov; Bolešov [okres Ilava]; okres: Ilava; Bolešov-Piechov;

MFN 8089 (4/28)
Z Dejín dubnickej farnosti. Kresťania pozdravujú 800. výročie Dubnice nad Váhom 1193-1993. [Zost.]: Antalík, Štefan. Br., Slovak Academic Press pre Mestský úrad v Dubnici nad Váhom 1993. 50 s., + fot. príl.
Dubnica nad Váhom [okres Ilava]; okres: Ilava;

MFN 8366 (5/28)
Bolešov a jeho ľudia. 1224-1994. Monografia obce. [Zost.]: Rafaj, Emil. Žilina, Electa 1994. 359 s., reg. menný. [Okres Považská Bystrica.]
Bolešov [okres Ilava]; Bolešov-Piechov; okres: Ilava; Piechov-Bolešov;

MFN 10721 (6/28)
Cheben, Ivan - Illášová, Ľudmila - Hromada, Jozef - Ožvoldová, Ladislava - Pavelčík, Jiří : Eine Oberflächengrube zur Förderung von Radiolarit in Bolešov. SlArch 43, 1995, č. 2, s. 185-204. Fot., obr. Rés. slov.
Bolešov [okres Ilava]; okres: Ilava;

MFN 12710 (7/28)
Balleková, Katarína : Pomenúvanie domácich zvierat v Zliechove a na okolí. In: Dvanásta onomastická konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola". Prešov, Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Bratislava 1996, s. 293-296.
Zliechov [okres Ilava]; okres: Ilava;

MFN 13553 (8/28)
Kobela, Adolf : Boli Benediktíni v Piechovských horách? Časopis muzeálnej slovenskej spoločnosti 3/44 1996, č. 2, s. 17-19.
ovocinári; Benediktíni; poľnohospodárstvo; Piechovské hory; Piechov-Bolešov; Bolešov [okres Ilava]; okres: Ilava; Bolešov-Piechov;

MFN 13554 (9/28)
Kobela, Adolf : Rekatolizácia a príchod Jezuitov do Piechova. Časopis muzeálnej slovenskej spoločnosti 3/44 1996, č. 2, s. 20-22.
jezuiti; rekatolizácia; Piechov-Bolešov; Bolešov [okres Ilava]; okres: Ilava; Bolešov-Piechov;

MFN 18069 (10/28)
Kolníková, Eva : Keltská minca liptovskomarského typu z Novej Dubnice - Veľkého Kolačína. SlNum 15, 1998, s. 217.
keltské mince; mince keltské; Nová Dubnica [okres Ilava]; okres: Ilava;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: