DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 680 (1/10)
Bartík, Juraj - Turčan, Vladimír : Germánska chata v Báhoni. ZbSNM 84-História 30, 1990, s. 73-83. [Báhoň okres Bratislava-vidiek.] Rés. rus., nem.
Báhoň [okres Bratislava-vidiek]; okres: Bratislava-vidiek;

MFN 3758 (2/10)
Bartík, Juraj : Belege über Metallgusstätigkeit aus der mittleren Bronzezeit in Báhoň. ZbSNM 86-Archeológia 2, 1992, s. 21-44.
Báhoň [okres Bratislava-vidiek]; okres: Bratislava-vidiek;

MFN 4349 (3/10)
Jabloňové. [Zost.]: Irša, Rudolf. Obecný úrad v Jabloňovom so Záhorským múzeom v Skalici 1992. 128 s. [Okres Bratislava - vidiek.]
    [Z obsahu]: KOTES, Florián - PROKOPOVÁ, Emília - ŠMELKOVÁ, Katarína: Zemepisná poloha z najstarších dejín, s. 17-26; FLEIŠÍKOVÁ, Eva: Školstvo a kultúra, s. 17-26; GALBAVÝ, Ján: Osobnosti, s. 27-31; JANÁČKOVÁ, Dana: Ján Želibský, s. 32-38; ZAJÍČKOVÁ, Mária: Organizácia obce, hospodárstvo a ľudová kultúra, s. 51-68; GRONSKÁ, Lenka: Z duchovnej kultúry, s. 69-94; MICHALOVIČ, Peter: Ľudová pieseň a hudba z histórie po roku 1945, s. 109-120; IRŠA, Rudolf: Erb obce Jabloňové, s. 121.
Jabloňové [okres Bratislava]; okres: Bratislava-vidiek; Želibský Ján;

MFN 4418 (4/10)
Kalafus, Tibor : Pozoruhodná pamiatka v Alžbetinom dvore. Pamiatky a múzeá 1992, č. 4, s. 36-37. [Kostol v Miloslavove - okres Bratislava-vidiek.]
Miloslavov [okres Bratislava]; okres: Bratislava-vidiek;

MFN 4491 (5/10)
Klokner, Štefan : Náčrt histórie obce Vištuk. In: Sprievodca X. západoslovenského tábora ochrancov prírody. Vištuk, okres Bratislava-vidiek 4.7.-11.7.1992. Br., Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny Ústredný výbor 1992. s. 7-14.
Vištuk [okres Bratislava]; okres: Bratislava-vidiek;

MFN 7482 (6/10)
Pocta msgr. PhDr. profesorovi Jozefovi Vavrovičovi báhoňskému rodákovi. [Zost.]: Jankovič, Vendelín. Verbum v Košiciach pre Kruh priateľov Jozefa Vavroviča v Báhoni 1993. 175 s., obr. príl. [Zozbierané práce Jozefa Vavroviča.]
    [Z obsahu]: VAVROVIČ, Jozef: Vlastný životopis, s. 5-11; VAVROVIČ, Jozef: Duchovný profil Otca biskupa Andreja G. Grutku, s. 63-67; VAVROVIČ, Jozef: Slovenskí jezuiti v Kanade (1952-1977), s. 68-72; HRUŠOVSKÝ, Dominik: Pol storočia kňazskej služby, s. 82-84; LACKO, Michal: Laudatio Jozefa Vavroviča, s. 85-88; JANKOVIČ, Vendelín: Dejiny Báhoňa do roku 1945, s. 93-138; JANKOVIČ, Vendelín: Dejiny Báhoňa v roku 1945-1992, s. 139-148.
OHLASY: rec.: Jankovič Vendelín, Dejiny troch obcí na Vištuckom potoku. SlArchiv 30, 1995, č. 1, s. 126-128. [Týka sa štúdie "Dejiny Báhoňa", s. 139-148.]
Báhoň [okres Bratislava-vidiek]; okres: Bratislava-vidiek; Vištucký potok; Vavrovič Jozef; Grutka Andrej G.;

MFN 8718 (7/10)
Füryová, Klára : Románsky kostol v Novej Dedinke. [Romanische Kirche in Nová Dedinka.] ZbSNM 88-Archeológia 4, 1994, s. 53-62, príl. fot, il., map. Rés. nem.
Nová Dedinka [okres Bratislava]; okres: Bratislava-vidiek;

MFN 10090 (8/10)
Studeníková, Etela : Záchranný výskum halštatskej mohyly v Novej Dedinke. ZbSNM 88-Archeológia 4, 1994, s. 25-50. Rés. nem.
Nová Dedinka [okres Bratislava]; okres: Bratislava-vidiek;

MFN 10376 (9/10)
Vištuk 750 rokov 1244-1994. [Zost.]: Klikner, Štefan. [Autori]: Dubovský, Ján Milan - Izakovič, Alexej - Klokner, Štefan - Krajčovič, František - Magic, Dezider - Modlitba, Igor - Škarčák, Dušan - Valkovič, Ján. Vištuk, R.-S. PRINT vo Vištuku 1994. 132 s., fot. príl.
    Rec.: Jankovič Vendelín, Dejiny troch obcí na Vištuckom potoku. SlArchiv 30, 1995, č. 1, s. 126-128.
Vištuk [okres Bratislava]; okres: Bratislava-vidiek; Vištucký potok;

MFN 12878 (10/10)
Chmela, Peter - Chmela, Eduard : Kostolište 1206-1996. Trnava, Dobrá kniha 1996. 115 s., fot. príl. [Okres Bratislava vidiek.]
obce, Slovensko; Kostolište [okres Bratislava]; okres: Bratislava-vidiek;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: