DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 10 (1/290)
Sidor, Karol : Slováci v zahraničnom odboji. Br., Náklad vlastný v kníhtlačiarni Jednota 1928. 264 s.
Pittsburg; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

MFN 166 (2/290)
Protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie vo Zvolene a okolí (1938-1945). Zvolen, Okresný výbor KSS - Dom politickej výchovy - Okresný národný výbor vo Zvolene 1984. 162 s., pramene a literatúra.
Zvolen;

MFN 420 (3/290)
Chytka, Stanislav : Podmínky a formování protifašistického odboje v Dolním Liptově (jaro 1939). 1. ZbMSNP 14, 1989, s. 209-239. Rés. rus., nem.
Liptov;

MFN 499 (4/290)
Kropilák, Miroslav : Politicko-odbojové súvislosti rezistencie a revolučný úspech Slovenského národného povstania. ZbMSNP 14, 1989, s. 5-26. Rés. rus., nem.


MFN 540 (5/290)
Pivoluska, Ján : K programovým otázkam odboja a revolúcie v politickej línii KSS v rokoch 1939-1944. ZbMSNP 14, 1989, s. 61-82. Rés. rus., nem.


MFN 563 (6/290)
Smutný, Drahomír : Vliv Slovenského národního povstání na odbojové hnutí na Moravě. ZbMSNP 14, 1989, s. 115-136. Rés. rus., nem.
Morava;

MFN 809 (7/290)
Chytka, Stanislav : Podmínky a formování protifašistického odboje v dolním Liptově (jaro 1939), 2. ZbMSNP 15, 1990, s. 94-123. Rés. rus., nem.
Liptov;

MFN 967 (8/290)
Fremal, Karol : Idea československej vzájomnosti a štátnosti v protifašistickom odboji do vypuknutia SNP. OG 21, 1990, č. 4, s. 181-184.


MFN 1121 (9/290)
Hrnko, Anton : Slovenský fenomén protifašistického odboja na západe. VlČ 39, 1990, s. 128-134.


MFN 1188 (10/290)
Juríček, Ján : Štefan Osuský v československom zahraničnom odboji. Štefan Osuský in the Czechoslovak Foreign Resistance. 38, 1990, s. 321-330. Rés. rus., franc. s. 329-330. Štefan Osuský dans la lutte de la resistance tchécoslovaque étrangere.
Osuský Štefan [1889-1973];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: