DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 21732 (1/4)
Kamenec, Ivan : Politické manifesty slovenských kultúrnych pracovníkov v rokoch 1936-1948. In: Evropa mezi Německem a Ruskem. [Ed.]: Šesták, Miroslav - Voráček, Emil. Praha, Historický ústav AV ČR 2000, s. 567-573. Rés. nem.
manifesty; 1936-1948; kultúra;

MFN 34824 (2/4)
Magdolenová, Anna : Memorandá a manifesty ľudákov v medzivojnovom období. In: Slovenská ľudová strana v dejinách 1905-1945. Martin, Matica slovenská 2006, s. 152-161. Rés. angl. s. 161 The Memoranda and Manifests of the Promoters of the People's Party during the Inter-war Period.
ľudáci; memorandá;

Zdrojový dokument (Slovenská ľudová strana v dejinách 1905-1945.)

MFN 45598 (3/4)
Jaksicsová, Vlasta : Presvedčenie alebo strach signatárov? Historicko-spoločenské pozadie vzniku protipovstaleckého "manifestu hanby" z jesene roku 1944. Romboid časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu 47, 2012, č. 2, s. 38-44. [80 s.]
1944; manifesty; literatúra; literáti; manifest hanby; kultúra;

MFN 47822 (4/4)
Krajčír, Lukáš : Pohľady evanjelického duchovenstva na Zvolenský manifest a Autonomistický blok. Historia nova [online] 2013, č. 6, s. 107-136. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf [cit. 2014-4-24]. Rés. angl. s. 136. Evangelical Clergy Views on Manifesto of Zvolen and Autonomy Block. Ed. Štúdie o dejinách.
cirkev evanjelická; autonómia; manifesty; Zvolen;

Zdrojový dokument (Historia nova [online])

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: