DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1 (1/90)
Györffy, György : Arpádkori oklevelek 1001-1196. Chartae antiquissimae Hungariae. Bp., 1197. 147 s.
pramene; Uhorsko; listiny; 11.-12. storočie; Uhorsko;

MFN 914 (2/90)
Dvořáková, Daniela : Zoborské listiny. HR 1, 1990, č. 3, s. 36-37.
Zobor;

MFN 2415 (3/90)
Dvořáková, Daniela : Trnavská výsadná listina. HR 2, 1991, č. 1, s. 36.
listiny výsadné; Trnava;

MFN 4013 (4/90)
Dvořáková, Daniela : Dve listiny Karola IV. o bratislavskom víne. Z hlbín archívov. HR 3, 1992, č. 10, s. 32. [Rozhovor s Jozefom Baďuríkom.]
Bratislava; Karol IV. Luxemburský [1316-1378]; Baďurík Jozef;

MFN 7075 (5/90)
Lukačka, Ján : Hodnota falošnej listiny. HR 4, 1993, č. 1, s. 31-32. [Listina Ondreja III. z 1.6.1293 o kláštorných majetkoch vo Veľkom Klíži.]
Veľký Klíž [okres Partizánske]; Klížske Hradište; okres: Partizánske; Ondrej III. [cca 1265-1301];

MFN 7888 (6/90)
Švorc, Peter st. : Staré listiny žalujú. Dve svedectvá zo Štrby. HR 4, 1993, č. 10, s. 28-29.
Štrba [okres Poprad]; okres: Poprad;

MFN 8488 (7/90)
Czobor, Alfréd : IV. (kun) László két adománylevele - 1910/2/148-151. [Dve donačné listiny Ladislava IV. Kumánskeho.] Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 0, 1994, s. 256-260. [Súbežný text v maď. a slov.]
listiny donačné; Ladislav IV. Kumánsky [1261-1290];

MFN 9046 (8/90)
K.L., : Két községi szabadalomlevél - 1910/1/72-74. [Dve obecné patentové listiny.] Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 0, 1994, s. 263-265 [Súbežný text v maď. a slov.]
listiny patentové;

MFN 10062 (9/90)
Sroka, Stanislaw : Úvahy o vierohodnosti listiny z roku 1301 na Plaveč. Some Considerations about the Reliability of the "Na Plaveč" Bill from 1301. 42, 1994, č. 2, s. 316-321.
Plaveč [okres Stará Ľubovňa]; okres: Stará Ľubovňa;

MFN 11727 (10/90)
Maťugová, Soňa : Turzovské listiny pre oravské mestečká a obce, uložené v ŠOKA Dolný Kubín. ZbOM 12, 1995, s. 68-69.
Orava; Dolný Kubín; Turzo [rod]; Thurzo [rod];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: