DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 359 (1/74)
Pražák, Richard : Legendy a kroniky koruny uherské. Praha, 1988. 390 s. Rec.: Niederhauser Emil, Századok 125, 1991, č. 1-2, s. 162-164.


MFN 2023 (2/74)
Veľkomoravské legendy a povesti. [Zost., prel. štúdiu, a pozn. nap.]: Ratkoš, Peter. [Úv. nap.]: Paulíny, Eugen. Br., Tatran 1990. 165 s.
OHLASY: anot.: Henrich Janus, VlČ 39, 1990, s. 191.


MFN 3155 (3/74)
Paňko, Juraj [paňko, Jurij] : Istorija odnoji legendy. [Dejiny jednej legendy.] Naukovyj zbirnyk 17, 1991, s. 275-302. Rés. slov., rus., nem. [Legenda o užhorodskom kniežati Laborcovi.]
Laborec;

MFN 4523 (4/74)
Komorovský, Ján : Kráľ v pamäti ľudu. Matej Korvín - história a legendy. HR 3, 1992, č. 1, s. 5-6.
Korvín Matej [1440-1490]; Matej Korvín [1440-1490];

MFN 4654 (5/74)
Küss, Daniele - Torton, Jean : Mýty a legendy amerického kontinentu. [Z franc. prel.]: Sadloňová, Zora - Neman, Miroslav. Br., Gemini 1992. 144 s. Amazonie.


MFN 4655 (6/74)
Küss, Daniele : Mýty a legendy amerického kontinentu. [Z franc. prel.]: Mádrová, Jitka - Špaček, Jiří. Br., Gemini 1992. 144 s. Amazonia.


MFN 5132 (7/74)
Quesnel, Alain : Egypt, Řecko, Galie. Mýty a legendy. [Z franc. prel.]: Lukeš, Evžen. Br., Gemini 1992. 144 s.


MFN 5142 (8/74)
Ragache, Gilles - Laverdet, Marcel : Mýty a legendy amerického kontinentu. [Z franc. prel.]: Sadloňová, Zora - Neman, Miroslav. Br., Gemini 1992. 144 s.


MFN 5143 (9/74)
Ragache, Gilles - Laverdet, Marcel : Mýty a legendy amerického kontinentu. [Z franc. prel.]: Mádrová, Jitka - Špaček, Jiří. Br., Gemini 1992. 144 s. [Česká mutácia.]


MFN 5476 (10/74)
Tesař, Milan : Elán - Rock na život a na smrť: História jednej legendy. [Z češ. prel.]: Bančejová, Ľubica. Br., Champagne Avantgarde 1992. 92 s.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: