DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 17152 (1/5)
Avenarius, Alexander : Učenie Jána z Damašku o ikone: k problému stredovekého symbolizmu. [Das Lehren des Johannes von Damaskos über die Ikone: zum Problem des mittelalterlichen Symbolismus.] 46, 1998, č. 1, s. 79-93.
ikony; symbolizmus; Damašek; Ján z Damašku [1.pol 8.stor.];

MFN 19328 (2/5)
Avenarius, Alexander : Die Lehre des Johannes von Damaskus über die Ikone. Zum Problem des mittelalterlichen Symbolismus. Byzantinoslavica 60, 1999, č. 1, s. 19-35.
ikony; symbolizmus; Damašek; Ján z Damašku [1.pol 8.stor.];

MFN 19713 (3/5)
Grešlík, Vladislav : Ikony na východnom Slovensku. Pamiatky a múzeá 1999, č. 3, s. 42-46.
ikony; Slovensko východné;

MFN 31927 (4/5)
Avenarius, Alexander : The Byzantine Struggle over the Icon. On the Problem of Eastern European Symbolism. [Hlavný ed.]: Mannová, Elena. [Ed.]: Zervan, Vratislav - Hurbanič, Ivan. [Preklad zo slov. do angl.]: Styan, Martin C. Br., Historický ústav SAV v Academic Electronic Press 2005. 210 s., reg. menný, bibliografia osobná. Ed. Studia historica Slovaca. 23.
OHLASY: [anot.]: Daniš Miroslav, HČ, 54, 2006, č. 1, s. 141-142; tiež [rec.]: Daniš Miroslav, HČ, 55, 2007, Supplement, s. 177-178.
symbolizmus; byzantinizmus; ikony; bibliografie personálne; Európa východná; Avenarius Alexander [1942-2004];

MFN 46162 (5/5)
Molitorisová, Zuzana : 300 rokov od prevozu Kločovskej ikony Presvätej Bohorodičky z Mukačeva do Viedne. In: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí II. Prešov, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity 2012, s. 21-29.
gréckokatolíci; cirkev gréckokatolícka; ikony; ZSSR; Rakúsko; Klokočovo; Viedeň [AT]; Mukačevo;

Zdrojový dokument (Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí II.)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: