DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 141 (1/155)
Mikitová, Mária : Hudba na Slovensku 1918-1928. Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov 1918-1945. Odbor 15. Umenie. Časť 3. Zv. 1. Martin, MS 1983. 751 s.
    OHLASY: Anot.: Muntág Emanuel, BibliografZb 1989, s. 179-182.


MFN 729 (2/155)
Blahynka, Miloslav : Masaryk a hudba. LT 3, 1990, č. 15, s. 14.
Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

MFN 1134 (3/155)
Hudobný život Bratislavy od stredoveku po barok. Referáty prednesené na muzikologickej konferencii v rámci BHS 1989. [Zost.]: Horváthová, Katarína. Br., Mestský dom kultúry a osvety 1990. 120 s., 9 obr. príl. Ed. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 18.
    [Z obsahu]: RYBARIČ, Richard: Hudobný život Bratislavy od stredoveku po barok, s. 3-10; DOBSZAY, László: Niekoľko aspektov skúmania stredovekých hudobných kódexov Bratislavy, s. 11-22; SZENDREIOVÁ, Janka: Notové písmo v stredovekej Bratislave, s. 23-31; CZAGÁNYOVÁ, Zuzana: Dva neumové fragmenty v Archíve mesta Bratislavy, s. 32-45; FERENCZIOVÁ, Ilona: Polyfónny vespeprál Dómu sv. Martina v Bratislave, s. 46-52; PIKOROVÁ, Eva: Zborník polyfónnych skladieb zo 17. storočia, s. 53-57; KORBAČKOVÁ, Ivana: Repertoár evanjelického kostola v Bratislave, s. 58-70; HULKOVÁ, Marta: Hudobné tlače ako súčasť šírenia viachlasnej hudby v Bratislave v 16. a 17. storočí, s. 71-81; MAYER, Johannes Leopold: Kniežací skladateľ Pál Esterházy, s. 82-88; RYBARIČ, Richard: Ján Kusser starší, s. 89-96; KALINAYOVÁ, Jana: K problematike hudby v školských hrách, s. 97-104; KAČIC, Ladislav: Pestovali bratislavskí františkáni v 17. storočí polyfóniu?, s. 105-114; ALBRECHT, Ján: Bratislava, jej štýly v 17. a 18. storočí, s. 115-120.
hudba; stredovek; Bratislava; Esterházy Pál; Kusser Ján; Esterházy Pavol;

MFN 1418 (4/155)
Lexmann, Juraj : Filmová hudba. SlDiv 38, 1990, č. 2, s. 181-201.


MFN 1460 (5/155)
Magyarország zenetörténete. 2. 1541-1686. [Dejiny hudby v Uhorsku. 2. 1541-1686.] Bp., Akadémiai Kiadó 1990.
OHLASY: rec.: Móži Alexander, Dejiny hudby Uhorska. LT 4, , 1991, č. 17, s. 15.
hudba; Uhorsko;

MFN 2040 (6/155)
Vrteľ, Albín : Hudba sa k nám priblížila. 70-ročné jubileum Konzervatória. PaS 39, 1990, č. 7, s. 50-54.
Konzervatóriá; Bratislava;

MFN 2708 (7/155)
Kalinayová, Jana - Tauberová, Alexandra : Tradícia pestovania hudby v dóme sv. Martina v Bratislave. Pamiatky a múzeá 1991, č. 2, s. 9-10.
hudba cirkevná; cirkevná hudba; Bratislava;

MFN 3748 (8/155)
Ballová, Ľuba : Hudba v Novom Sanssouci na Spiši. Musicologica Slovaca et Europaea 17, 1992, s. 95-101. Rés. nem. [Už nejestvujúci letohrádok v Iliašovciach.]
Iliašovce [okres Spišská Nová Ves]; Spiš [región]; okres: Spišská Nová Ves; Stáray Michal;

MFN 4573 (9/155)
Kowalská, Eva : P.Paulín Bajan OFM a slovenská hudba, literatúra a jazyk v 18. storočí. 40, 1992, č. 5, s. 646-647. [Konferencia v Skalici, 23.-25.6.1992 venovaná hudobnému skladateľovi, autorovi kázňovej literatúry, príslušníkovi františkánskeho rádu Paulínovi Bajanovi (1721-1792).]
Bajan Paulín Juraj [1721-1792];

MFN 4575 (10/155)
Kowalská, Eva : Reforma - škola - hudba. (Pôsobenie Franza Paula Riglera v Bratislave.) Musicologica Slovaca et Europaea 17, 1992, s. 35-54. Rés. nem.
Bratislava; Rigler Franz Paul;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: