DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 209 (1/7)
Klimko, Jozef : Politické a právne dejiny hraníc predmníchovskej republiky (1918-1938). Br., Veda 1986. 180 s.
OHLASY: [anot.]: Mosný Peter, HistCarp 21, 1990 [vyd.1991], s. 161-164.
1918-1938; hranice Slovenska;

MFN 17844 (2/7)
Hronský, Marián : Hlavné politicko-diplomatické a vojenské dispozície pri utváraní hraníc Slovenska v rokoch 1918-1919. Časť 1. Vojenská história 2, 1998, č. 3, s. 29-45. - S. 29 Res.: Politisch-diplomatische und militärische Hauptdispositionen bei Schaffung der Grenzen von der Slowakei in Jahren 1918-1919 (Teil 1.)
hranice; 1918-1919; hranice Slovenska;

MFN 21603 (3/7)
Hronský, Marián : Vznik Česko-Slovenska. Vojenské obsadzovanie územia Slovenska a utváranie jeho hraníc (1918-1920). In: Pohľady na slovenskú politiku. [Zost.]: Pekník, Miroslav. Br., Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2000, s. 112-133. Rés. angl. s. 664 Origin of Czecho-Slovakia. Military Occupation and Democration of Its Borders; nem. s. 691-692; franc. s. 721-722.
1918-1920; Československo; hranice Slovenska; geopolitika;

MFN 23815 (4/7)
Hronský, Marián : Hlavné politicko-diplomatické a vojenské dispozície pri utváraní hraníc Slovenska v rokoch 1918-1919. Časť 2. Vojenská história 5, 2001, č. 2, s. 20-39. [Voľne nadväzuje na štúdiu, ktorá bola pod rovnakým názvom publikovaná In: Vojenská história, 2, 1998, č. 3, s. 29-46.] Res. nem. s. 40 Die wichtigsten politisch-diplomatischen und militärischen Voraussetzungen bei der Bildung der slowakischen Grenzen in den Jahren 1918-1919. Teil II.
hranice Slovenska; hranice; 1918-1919;

Zdrojový dokument (Vojenská história)

MFN 25869 (5/7)
Hronský, Marián : Hlavné politicko-diplomatické a vojenské dispozície pri utváraní hraníc Slovenska v rokoch 1918-1919. Časť 3. Vojenská história 6, 2002, č. 3-4, s. 26-43. Rés. nem. s. 43. Politisch-diplomatische und militärische Hauptdispositionen bei der Bildung der slowakischen Grenzen in den Jahren 1918-1919 (Teil III.).
Československo; diplomacia; hranice; vojenstvo; hranice Slovenska; 1918-1919;

Zdrojový dokument (Vojenská história)

MFN 27473 (6/7)
Baka, Igor : K problematike zaistenia hraníc Slovenska v rokoch 1939-1944. Zum Problematik der Sicherung der slowakischen Grenzen in den Jahren 1939-1944. Vojenská história 7, 2003, č. 3, s. 121-130.
1939-1944; hranice Slovenska;

MFN 30402 (7/7)
Hronský, Marián : Hlavné politicko-diplomatické a vojenské dispozície pri utváraní hraníc Slovenska v rokoch 1918-1919. Časť 5. záverečná. Vojenská história 8, 2004, č. 1, s. 19-44. Rés. nem. s. 44 Die wichtigsten politisch-diplomatischen und militärischen Dispositionen beu der Bildung der slowakischen Grenzen in den Jahren 1918-1919m (Schlussteil 5.).
Hranice Slovenska; Diplomacia; 1918-1919;

Zdrojový dokument (Vojenská história)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: