DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 435 (1/106)
Dubovský, Ivan : Práca s fotografiou v Pravde. Obrazový archív 1, 1989, s. 108-116.


MFN 470 (2/106)
Hlaváč, Ľudovít : Dejiny slovenskej fotografie. Martin, Osveta 1989. 512 s.
OHLASY: Rec.: Parenička Pavol, Monografické monumenty Ľudovíta Hlaváča, Obrazový archív 2, 1994, s. 207-211.
fotografie;

MFN 491 (3/106)
Kováč, Michal A. : Divadelná fotografia Filipa Lašuta. Obrazový archív 1, 1989, s. 143-147.
Lašut Filip;

MFN 509 (4/106)
Lichnerová, Rút : Fotograf Sergej Protopopov. Obrazový archív 1, 1989, s. 124-136.
fotografi; Protopopov Sergej;

MFN 527 (5/106)
Noel, Ladislav : Archív dokladov fotografickej činnosti (osobitne fotoamatérskej) na Slovensku v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Obrazový archív 1, 1989, s. 175-178.
Ružomberok;

MFN 528 (6/106)
Noel, Ladislav : K rozvoju fotografie na Slovensku. Obrazový archív 1, 1989, s. 103-107.
fotografie;

MFN 564 (7/106)
Sokolík, Viliam : Fotografický archív v Matici slovenskej v Martine. Obrazový archív 1, 1989, s. 45-94.
Martin;

MFN 565 (8/106)
Sokolík, Viliam : Stále živé dielo národného umelca Karola Plicku. Obrazový archív 1, 1989, s. 11-44.
Bohemika; umenie; fotografi umeleckí; Plicka Karol [1894-1987];

MFN 1386 (9/106)
Kvasnička, M. : Ján Halaša - nestor slovenskej medzivojnovej amatérskej fotografie. In: Zborník prednášok 2. sympózia z dejín farmácie v Starej Turej 1989. Trenčín, Lekárenská služba OÚNZ 1990, s. 15-24.
Halaša Ján;

MFN 1751 (10/106)
Remeš, Vladimír : Česká a slovenská fotografia po roku 1945. VýtvarŽ 35, 1990, č. 3, s. 4-13.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: