DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 6471 (1/46)
Hallon, Pavol : Z dejín malackej farnosti. Malacky, Mestský úrad 1993. 189 s. Ed. Mesta Malacky. Z mestskej kroniky. Zv. 1.
farnosti; Malacky;

MFN 8089 (2/46)
Z Dejín dubnickej farnosti. Kresťania pozdravujú 800. výročie Dubnice nad Váhom 1193-1993. [Zost.]: Antalík, Štefan. Br., Slovak Academic Press pre Mestský úrad v Dubnici nad Váhom 1993. 50 s., + fot. príl.
Dubnica nad Váhom [okres Ilava]; okres: Ilava;

MFN 8402 (3/46)
Butkovič, Štefan : Marginálie ku Kronike r. kat. farnosti v Solivare. In: Annales dioecesis Cassoviensis Košice, Verbum 1994, s. 238-246.
Košice; Solivar;

MFN 8527 (4/46)
Čižmár, Marián : Niekoľko kapitol z dejín obce a farnosti Ohradzany. In: Annales dioecesis Cassoviensis Košice, Verbum 1994, s. 101-114.
Košice; Ohradzany;

MFN 9849 (5/46)
Pribula, Marek : Solivar včera a dnes. Z dejín farnosti. Prešov, Rímsko-katolícky úrad Najsvätejšej trojice 1994. 61 s.
Solivar;

MFN 9853 (6/46)
Proksa, Pavel : Z dejín evanjelickej farnosti - kanonické vizitácie v Holíči. In: Historické podmienky formovania sa regionálnej kultúry. Malacky, Záhorské centrum kultúry 1994, s. 9-12.
Holíč [okres Skalica]; okres: Skalica;

MFN 19174 (7/46)
Vozár, Jozef : Kostoly a kňazi farnosti Dunajská Lužná. Martin - Dunajská Lužná, Vyd. Matice slovenskej a Rímskokatolícky farský úrad v Dunajskej Lužnej 1998. 48 s., fot. príl.
kostoly; kňazi; Dunajská Lužná [okres Senec]; okres: Senec;

MFN 20666 (8/46)
Szabó, János - Borsos, Mihály : A nagyfödémesi plebánia múltjából (1812-1945). [Z dejín farnosti vo Veľkých Úľanoch (1812-1945).] Br., Kalligram 1999. 319 s.
obce, Slovensko; farnosti; Veľké Úľany;

MFN 21345 (9/46)
Farnosť Diviaky nad Nitricou. Od počiatkov do roku 2000. Filiálna obec Diviacka Nová Ves. Obce Banky, Ješkova Ves, Mačov, Somorova Ves, Vrbany. [Zost.]: Mazúch, Pavol - Divéky, Kazimír. Prešov, Vyd. Michala Vaška 2000. 184 s.
obce, Slovensko; farnosti; Diviacka Nová Ves [okres Prievidza]; Banky [okres Prievidza]; Ješkova Ves [okres Prievidza]; Mačov [okres Prievidza]; Somorova Ves [okres Prievidza]; Vrbany [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 21346 (10/46)
Farnosť sv. Jána Krstiteľa v Liptovskej Osade v minulosti a súčasnosti. [Zost.]: Hagovský, Jozef - Šípka, Emil. Liptovská Osada, Správa rímskokatolíckej farnosti 2000. 28 s.
farnosť v Liptovskej Osade; Liptovská Osada [okres Ružomberok]; okres: Ružomberok;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: