DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2342 (1/286)
Daniel, David Paul : Evanjelici a slovenská kultúra. HR 2, 1991, č. 4, s. 16-18.
evanjelici; kultúra slovenská;

MFN 4549 (2/286)
Koštial, Rudolf : Slovenskí evanjelici v zahraničí. Duchovná opatera slovenských evanjelických vysťahovalcov. Martin, Osveta 1992. 202 s. Rés. angl. s. 204 Slovak Lutherans abroad.
    OHLASY: rec.: Hajko Dalimír, Výkriky z cudziny, SP-M 1993, č. 7, s. 140-141.
Luteráni; evanjelici;

MFN 11076 (3/286)
Hano, Ján : Dejiny evanjelického a.v. cirkevného zboru v Piešťanoch 1905-1995. Topoľčany, Prima Print pre Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Piešťanoch [1995]. 57 s., obr. príl. Rés. angl., nem.
evanjelici; Piešťany;

MFN 13597 (4/286)
Kónya, Peter : Der deutsche Verein am evangelischen Kollegium von Prešov/Eperies (1842-1848). Germanistische Jahrbuch Tschechien-Slowakei Neue Folge [Brücken] 4, 1996, s. 287-303.
OHLASY: anot.: Baďurík Jozef, HČ 45, 1997, č. 3, s. 546-547.
Kolégium evanjelické; evanjelici; Prešov;

MFN 15188 (5/286)
Čelková, Mária : Evanjelici v Banskej Štiavnici. Múzeum 42, 1997, č. 2, s. 41-42.
Banská Štiavnica;

MFN 15206 (6/286)
Čuma, Andrej - Podhájecká, Mária : Vedecko-pedagogický profil Jaromíra Červenku a Jána Mikleša. In: Prešovské evanjelické kolégium, jeho miesto a význam v kultúrnych dejinách strednej Európy. Prešov, Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV 1997, s. 181-189. Rés. nem.
Kolégium evanjelické; evanjelici; Prešov; Červenka Jaromír [1903-1988]; Mikleš Ján [1911-1997];

MFN 15293 (7/286)
Dupkala, Rudolf : Reflexie európskej filozofie na prešovskom kolégiu v 17. storočí. In: Prešovské evanjelické kolégium, jeho miesto a význam v kultúrnych dejinách strednej Európy. Prešov, Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV 1997, s. 99-108. Rés. nem.
Kolégium evanjelické; evanjelici; filozofia; Prešov;

MFN 15339 (8/286)
Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry. Zv. 1. A-L. [Ed.]: Čechová, Anna - Dvořák, Karel Ilja - Žáryová, Lucia. [Hlavná red.]: Tkáčiková, Eva. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 1997. 172 s., reg. biografický. Res.: Lutherans in the History of Slovak Culture.
evanjelici; slovníky; cirkev evanjelická;

MFN 15340 (9/286)
Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry. Zv. 2. M-Z. [Ed.]: Uhorskai, Pavol - Tkáčiková, Eva a kol. aut. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 1997. 169 s., reg. Res.: Lutherans in the History of Slovak Culture; S. 157-169.
evanjelici; slovníky; cirkev evanjelická;

MFN 15393 (10/286)
Franková, Libuša : Kolégium v Prešove a slovenské národné obrodenie. In: Prešovské evanjelické kolégium, jeho miesto a význam v kultúrnych dejinách strednej Európy. Prešov, Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV 1997, s. 51-60. Rés. nem.
Kolégium evanjelické; evanjelici; Prešov;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: