DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1640 (1/16)
Patočka, Jan : Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha, Academia 1990. 162 s.
    OHLASY: rec.: Kováč Dušan, HČ 41, 1993, č. 2, s. 206-208.


MFN 5607 (2/16)
Vnuk, František : Dedičstvo otcov. Eseje na historické témy. Toronto - Br., York Press pre Kruh priateľov boja za samostatnosť Slovenska 1992. 169 s.
eseje historické;

MFN 8105 (3/16)
Zala, Boris : Cesty k demokracii.(Eseje a rozhovory 1990-1993). Br., Print-servis 1993. 173 s.
Zala Boris;

MFN 14569 (4/16)
Špitzer, Juraj : Svitá, až keď je celkom tma. Eseje. Br., Kalligram 1996. 244 s.
OHLASY: anot.: -I. K.-, [ Kamenec Ivan, ] HČ 45, 1997, č. 1, s. 135-136.
eseje;

MFN 16177 (5/16)
Michnik, Adam : Sokratov tieň. Eseje a štúdie. [Predslov]: Jagodzinski, Andrzej. [Doslov]: Šimečka, Martin M. [Z poľ. prel.]: Marušiak, Jozef - Turňa, Jozef. Br., Kalligram 1997. 397 s.
OHLASY: anot.: -ht-, [ Třísková Helena,] HČ 46, 1998, č. 3, s. 525.
eseje; Polonika;

MFN 17583 (6/16)
Ferko, Andrej : O historickom bezvedomí. Stredná Európa: eseje. Br., Spolok slovenských spisovateľov 1998. 172 s. Ed. Eseje. Zv. 5.
eseje; historické bezvedomie; Európa stredná;

MFN 18648 (7/16)
Polakovič, Štefan : Eseje o národe. Martin, Matica slovenská 1998. 201 s.
historiografia; eseje; národ;

MFN 19589 (8/16)
Dvadsať storočí na Slovensku. Twenty Centuries in Slovakia. [Eseje a kalendárium nap.]: Kováč, Dušan. [Zodp. red.]: Mihálik, Ladislav. Br., Media Svatava 1999. 205 s. [Text v slov., angl. Súčasťou publikácie je CD-Rom.] Ed. Poklady Slovenska sprístupnené. Prevažne fotografická publikácia.
syntézy dejín Slovenska; dejiny Slovenska; eseje; kalendárium;

MFN 19590 (9/16)
Dvadsať storočí na Slovensku. Zwanzig Jahrhunderte in der Slowakei. [Eseje a kalendárium nap.]: Kováč, Dušan. [Zodp. red.]: Mihálik, Ladislav. Br., Media Svatava 1999. 205 s. [Text v slov., nem. Súčasťou publikácie je CD-Rom.] Ed. Poklady Slovenska sprístupnené. Prevažne fotografická publikácia.
syntézy dejín Slovenska; dejiny Slovenska; eseje; kalendárium;

MFN 27833 (10/16)
Ferko, Jerguš : Maďarské sebaklamy. Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2003. 200 s.
OHLASY: rec.: Majerník Ján, (Seba)klamy nie iba maďarské. SP-M 4+119, 2003, č. 6, s. 153-160; tiež rec.: Strýček Andrej, Jerguš Ferko - maďarské (seba)klamy - poznámky, úvahy. SP-M 4+119 2003, č. 7-8, s. 21-23.
vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské; Maďari, Slovensko; eseje;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: