DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2542 (1/14)
Hallon, Ľudovít : Vývoj energetickej základne na Slovensku v rokoch 1918-1938. /Pohonná energia a elektrifikácia./ Kandidátska dizertačná práca. Br., Historický ústav SAV 1991. 487 s.
1918-1938; energetika; elektrifikácia;

MFN 4174 (2/14)
Hallon, Ľudovít : Energetika a jej miesto vo vývoji hospodárstva na Slovensku v rokoch 1918-1938. Energetics and its Role in the Development of the Economy in Slovakia in the Years 1918-1938. 40, 1992, č. 2, s. 198-214. Rés. angl., nem. s. 213-214. Energetics and its Role in the Development of Economy in Slovakia in the Years 1918-1938. Die Energetik und ihre Stelle in der Entwicklung der Wirtschaft in der Slowakei in den Jahren 1918-1938.


MFN 5761 (3/14)
1923 70 1993 rokov Stredoslovenských energetických závodov. [Zost.]: Žiak, Vojtech. Br., Neografia 1993. 214 s. Rés. slov., angl., nem.
energetika;

MFN 24759 (4/14)
Sládek, Vojtech : Elektrina v Prešporku v rokoch 1901 až 1918. Príspevok k 100. výročiu Mestskej elektrárne. Bratislava 13, 2001, s. 93-123. Fot. Rés. nem. s. 123-125 Elektrizität in Pressburg in den Jahren 1901 bis 1918; angl. s. 126-128.
energetika; 1901-1918; elektrina; Bratislava;

MFN 28169 (5/14)
Kamenický, Miroslav : Voda ako zdroj energie v hutách v 18. storočí. Spravodaj BEVEX-Banského výskumu Prievidza 43, 2003, č. 2-4, s. 104-106, obr., fot.
vodné diela; energetika; huty banské; voda; banské huty; 18. storočie; Slovensko stredné;

MFN 28356 (6/14)
Krchnáková, Lucia - Kladivík, Eugen : Energetické zdroje vodnostĺpcových strojov na šachtách Ondrej a Žigmund v Banskej Štiavnici. Spravodaj BEVEX-Banského výskumu Prievidza 43, 2003, č. 2-4, s. 59-64, fot., obr.
vodnostĺpcové stroje; energetika; technika banská; šachta Žigmund; šachta Ondrej; Banská Štiavnica;

MFN 28495 (7/14)
Lukáč, M. - Bednárová, E. - Grambličková, D. : Historický význam banskoštiavnických nádrží v kontexte výstavby nádrží a priehrad na Slovensku a vo svete. Spravodaj BEVEX-Banského výskumu Prievidza 43, 2003, č. 2-4, s. 136-140, tab., grafy.
energetika; priehrady; vodné nádrže; nádrže vodné; Banská Štiavnica;

MFN 28833 (8/14)
Osemdesiat rokov energetiky na strednom Slovensku. [Zost.]: Jedinák, Peter - Müller, Pavel. Banská Bystrica Stredoslovenská energetika 2003. 111 s. s.
energetika; Slovensko stredné;

MFN 37033 (9/14)
Sabol, Miroslav : Jadrová energetika na Slovensku. Dejiny energetického odvetvia. História revue 7, 2007, č. 5, s. 21-25, tab., fot.
energetika jadrová; hospodárstvo; elektrárne jadrové; jadrové elektrárne; Jaslovské Bohunice [okres Trnava]; Mochovce; okres: Trnava;

Zdrojový dokument (História revue)

MFN 38965 (10/14)
Sabol, Miroslav : Jadrová energetika na Slovensku. In: Dvadsiatypiaty zborník dejín fyziky. Br., Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV v spolupráci s Odbornou skupinou dejín a metodológie fyziky SFS, Historickým ústavom SAV, oddelením dejín vied a techniky a Jednotou slovenských matematikov a fyzikov 2008, s. 177-186, fot., tab.
fyzika; energetika jadrová;

Zdrojový dokument (Dvadsiatypiaty zborník dejín fyziky.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: