DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 404 (1/121)
Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov 1918 - 1945. Odbor 15. Umenie. Zväzok 2. Dramaticko-inscenačné umenie, divadlo, film, rozhlas na Slovensku 1929-1938. Diel 1. [Zost.]: Galandová, Lena. Martin, MS 1989. 696 s. Ed. Slovenská národná retrospektívna bibliografia. Séria C. Články.
bibliografie;

MFN 424 (2/121)
Čavojský, Ladislav : Divadlo v Brezne - Rozprávanie o stopäťdesiatročnej divadelnej tradícii alebo Ako je Chalupka živý u Chalupkovcov. Brezno, Závodný klub pri Mostárni Brezno 1989. Rec.: Polák Milan, Brezno má divadelnú monografiu,SlDiv 38, 1990, č. 2, s. 278-280.
Brezno;

MFN 711 (3/121)
Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov 1918 - 1945. Odbor 15. Umenie. Zväzok 2. Dramaticko-inscenačné umenie, divadlo, film, rozhlas na Slovensku 1929-1938. Diel 2. [Zost.]: Galandová, Lena. Martin, MS 1990. 1124 s. Reg. menný, topografický, predmetový. Ed. Slovenská národná retrospektívna bibliografia. Séria C. Články.
OHLASY: rec.: Čavojský Ladislav, Pokračovanie divadelnej bibliografie. SlDiv 39, 1991, č. 3, s. 304-308.
bibliografie; umenie;

MFN 787 (4/121)
Cesnaková-Michalcová, Milena : Divadlo v slovenských kúpeľných mestách. Balneologický spravodajca 29, 1990, s. 127-146. Rés. angl., nem.
Bardejov; Bardejovské Kúpele;

MFN 1335 (5/121)
Kret, Anton : Slovenské národné divadlo. Z dejín sedemdesiatročnej cesty činoherného súboru. VlČ 39, 1990, s. 24-29.
divadlo;

MFN 1394 (6/121)
Lajcha, Ladislav : Divadlo Georga II. a veľká divadelná reforma. SlDiv 38, 1990, č. 2, s. 242-255.


MFN 1831 (7/121)
Spišiak, Pavel : Ochotnícke divadlo v Kokave nad Rim. a na okolí v r. 1872-1988. (Stručný prehľad výsledkov výskumu.) OG 21, 1990, č. 1, s. 36-38.
Kokava nad Rimavicou;

MFN 1838 (8/121)
Stašková, Anna : Kontakty Vladimíra V. Majakovského s hudbou, hudobníkmi a divadlom. ZbPF v Prešove UPJŠ v Košiciach Slavistika 25, zv.3, 1990, s. 129-142. Rés. rus., nem.
Majakovský Vladimir V.;

MFN 2299 (9/121)
Churý, Slavko : Ochotnícke divadlo v Liptove v rokoch 1919-1922. VlČ 40, 1991, s. 95
Liptov;

MFN 2641 (10/121)
Hudobné divadlo v Košiciach v rokoch 1789-1989. Zborník referátov z muzikologickej konferencie 24.5.1989. [Zost.]: Potemrová, Mária. Košice, Slovenská hudobná únia 1991. 193 s.
hudobné divadlo; divadlo hudobné; Košice;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: