DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 104 (1/296)
Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. Tomus I. inde ab. a. MCCCI usque ad. a. MCCCXIV. [Edendum praeparavit]: Sedlák, Vincent. Br., Veda 1980. 672 s., 18 s. ilust. Rec.: Součková Jana, FHB 13, 1990, s. 476-480.


MFN 200 (2/296)
Deák, Ladislav : Zápas o strednú Európu 1933-1938. Politicko-diplomatické vzťahy. Br., Veda 1986. 287 s. Rés. rus., angl. [Rec.]: Ádám Magda, Századok 124, 1990. č. 2, s. 324-325; tiež
Ádám Magda, VfZ 39, 1991, č. 3, s. 473-475.


MFN 229 (3/296)
Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Tomus 2. Inde ab a. MCCXXXV usque ad a. MCCLX. [Ad edendum praeparavit]: Marsina, Richard. Br., Obzor 1987. 608 s., 25 s. fot. príl. Reg. menný, miestny a vecný.
OHLASY: [rec.]: Avenarius Alexander, Kniha '89 1990, s. 180-182.
pramene; diplomatár;

MFN 257 (4/296)
Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. Tomus II. inde ab. a. MCCCXV. ad a. MCCCXXIII. [Ad edendum praeparavit]: Sedlák, Vincent. Br., Veda 1987. 634 s., 4 s. ilustr. Rec.: Součková Jana, FHB 13, 1990, s. 476-480; tiež
rec.: Sopko Július, Kniha '90, 1990, s. 169-170.


MFN 342 (5/296)
Maľkov, V.L. : Diplomatija SŠA nakanune i psle Mjunchena. In: Od vzniku Československa k socialistickému dnešku (Zborník príspevkov z XIX.zasadania komisie historikov ČSSR - ZSSR v Banskej Bystrici). Banská Bystrica, Stredoslovenský KV KSS 1988, s. 167-191.


MFN 478 (6/296)
Jászay, Magda : Contrastes et diplomatie dans les rapports de Mathias Ier Corvin et la République de Venise. AH 35, 1989, č. 1-4, s. 3-39.
Korvín Matej [1440-1490]; Matej Korvín [1440-1490];

MFN 1479 (7/296)
Marsina, Richard : A 13. század derekán kelt oklevelek diplomatikai és írástani vizsgálata. [Paleografický a diplomatický výskum listín vzniknutých v polovici 13. storočia.] LK 61, 1990, č. 1-2, s. 43-62. Rés. nem., angl.


MFN 1483 (8/296)
Marsina, Richard : Prvé obdobie uhorského diplomatického vývoja. SlArchiv 25, 1990, č. 2, s. 8-20. Rés. nem.


MFN 1784 (9/296)
Sedlák, František : Problematika vzťahu asrchivistiky k diplomatike. SlArchiv 25, 1990, č. 1, s. 114-120.


MFN 2156 (10/296)
Avenarius, Alexander : Veľká Morava z pohľadu Byzancie. Diplomatické pozadie cyrilometodskej misie. HR 2, 1991, č. 3, s. 4-5.
slavistika; Veľká Morava; misia cyrilometodská; cyrilometodská misia; vzťahy byzantsko-veľkomoravské; vzťahy veľkomoravsko-byzantské; diplomacia; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: