DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 1526 (1/63)
Mikuš, Jozef A. : Slovenská politika a diplomacia. In: Svedectvo jednej generácie. Cambridge, Ontario, Dobrá kniha 1990, s. 97-130.


MFN 2156 (2/63)
Avenarius, Alexander : Veľká Morava z pohľadu Byzancie. Diplomatické pozadie cyrilometodskej misie. HR 2, 1991, č. 3, s. 4-5.
slavistika; Veľká Morava; misia cyrilometodská; cyrilometodská misia; vzťahy byzantsko-veľkomoravské; vzťahy veľkomoravsko-byzantské; diplomacia; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 9571 (3/63)
Mulík, Peter : Vatikánska politika a diplomacia v stredovýchodnej Európe v rokoch 1939-1950. Vatican Policy and Diplomacy in Central and Eastern Europe from 1939 to 1950. 42, 1994, č. 2, s. 278-298. Rés. nem. s. 298. Die Politik und Diplomatie des Vatikans im Mittelosteuropa in den Jahren 1939-1950.
Vatikán;

MFN 9572 (4/63)
Mulík, Peter : Vatikánska politika a diplomacia v stredovýchodnej Európe v rokoch 1939-1950. In: Stredná a juhovýchodná Európa v politike veľmocí. (Sondy do vývoja II.) Br., Historický ústav SAV 1994, s. 42-58. Rés. angl.


MFN 13828 (5/63)
Lukes, Igor : Czechoslovakia between Stalin and Hitler. The diplomasy of Edvard Beneš in the 1930s. New York, Oxford University Press 1996. 318 s.
OHLASY: [Rec.]: Kalakán László, Századok 137, 2003, č. 1, s. 239-241.
Československo; 1930; diplomacia; Hitler Adolf [1889-1945]; Stalin Josif Vissarionovič [1879-1953]; Beneš Edvard [1884-1948];

MFN 14851 (6/63)
Zelenáková, Želmíra : Jan Masaryk a mierová zmluva s Maďarskom. In: Jan Masaryk, diplomat, státník, humanista. Praha, VŠE 1996, s. 161-173. Rés. angl.
diplomacia; zmluvy mierové; diplomati; Masaryk Jan;

MFN 16405 (7/63)
Petruf, Pavol : Francúzska diplomacia a niektoré aspekty volieb roku 1948 v Česko-Slovensku. 45, 1997, č. 3, s. 472-486. Rés. nem., s. 486 Die französiche Diplomatie und ihre Standpunkte zu den Wahlen in der Tschechoslowakei im Jahre 1946.


MFN 17404 (8/63)
Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních. Dokumenty. Díl 1. (březen 1939 - červen 1943). Díl 2. (červenec 1943 - březen 1945). [Ed.]: Němeček, Jan - Nováčková, H. - Šťovíček, Ivan - Tejchman, Miroslav. Praha, Státní ústřední archiv v Praze 1998 - 1999. 626 s., 661 s.
OHLASY: [rec.]: Sikora Stanislav, SlArchiv 35, 2000, č. 1, s. 140-144; tiež [anot.]: Čierna-Lantayová Dagmar, HČ 47, 1999, č. 2, s. 330-331; tiež [rec.]: Molok F. A., Voprosy istorii 2002, č. 6, s. 165-168.
vzťahy československo-sovietske; diplomacia; pramene;

MFN 18915 (9/63)
Straka, Jaroslav : Dejiny diplomacie. Diel 1. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela 1998. 123 s. [Vysokoškolská učebnica.]
diplomacia;

MFN 19161 (10/63)
Vnuk, František : Prvé kroky slovenskej diplomacie (marec 1939 - február 1940). In: Ferdinan Ďurčanský (1906-1974). Martin, MS 1998, s. 20-30.
diplomacia; 1939-1940; Ďurčanský Ferdinand [1906-1974];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: