DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 4131 (1/57)
Geremešová, Gita - Jurčišinová, Nadežda : Príručka k slovenským a českým dejinám 1918-1989. Košice, Univerzita P.J. Šafárika 1992. 98 s. Vysokoškolská učebnica.
dejiny Slovenska; dejiny české; Československo;

MFN 10071 (2/57)
Starý národ - mladý štát. [Prehľad slovenských dejín pre školy.] Br., Národná banka slovenská - Litera 1994. 143 s.
    [Z obsahu]: FERKO, Milan: Naši predkovia, s. 3-40; MARSINA, Richard: Slovensko v Uhorskom kráľovstve, s. 41-76; DEÁK, Ladislav: Slovensko v nových časoch, s. 77-114: KRUŽLIAK, Imrich: Slováci v zahraničí, s. 115-139; Chronologický prehľad, s. 140-144.
OHLASY: rec.: Niederhauser Emil, Századok 128, 1994, č. 5, s. 1036-1037; tiež rec.: Jiránek Tomáš, ČČH 93, 1995, č. 3, s. 498-501; tiež rec.: -tj-, Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice Serie C Ústav jazyků a humanitních studií 1, 1995, s. 169.
syntézy dejín Slovenska; dejiny Slovenska;

MFN 11343 (3/57)
Kirschbaum, Stanislav J. : A History of Slovakia. The Strugle for Survival. New York, Verlag St. Martin's Griffin 1995. 350 s.
OHLASY: Rec.: Hammerová Louise, Historický zborník 8, 1998, s. 133-134; tiež rec.: Stolarik Mark M., Do we need another popular History of Slovakia? Canadian Review of Studies in Nationalism 25, 1998, s. 117-119 - Sep.; tiež rec.: Reckhaus Christoph, ZfO, 48, 1999, č. 2, s. 296-297.
syntézy dejín Slovenska; dejiny Slovenska;

MFN 11561 (4/57)
Laššuth, Juraj : Ťahák. Dejiny Slovenska. Dolný Kubín, Juraj Laššuth - s vyd. Miloš Huba - ORSA 1995. 210 s. Formát A 8.
Dejiny Slovenska; ťaháky;

MFN 17375 (5/57)
Čaplovič, Dušan : V spore s dejinami. [Úvodnú štúdiu: "Sporí sa muž skutkov" nap.]: Machala, Drahoslav. Br., [Print Servis] 1998. 161 s.
historiografia slovenská; syntézy dejín Slovenska; dejiny Slovenska;

MFN 18102 (6/57)
Kováč, Dušan : Dějiny Slovenska. [Zo slov. prel.]: Charous, Emil. Praha, Lidové noviny 1998. 401 s., príl. obr., map., reg. Ed. Dějiny států.
OHLASY: Rec.: Pešek Jiří, DaS 21, 1999, č. 3, s. 62; tiež rec.: Homza Martin, Most 44, 1999, č. 1-4, s. 310-313.
dejiny Slovenska; syntézy;

Zoznam dielov

MFN 18103 (7/57)
Kováč, Dušan : Dejiny Slovenska. Praha, Lidové noviny 1998. 422 s., príl. obr., map., reg. Ed. Dejiny štátov.
OHLASY: Anot.: MH, HR 10, 1999, č. 4, s. 32; tiež [rec.]: Hradská Katarína, Správy SAV, 35, 1999, č. 5, s. 5; tiež [rec.]: Mrva Ivan, Historický zborník 11, 2001, č. 2, s. 121-126.
bohemika; dejiny Slovenska; syntézy;

MFN 18518 (8/57)
Old Nation - Young State. [Prel. do angl.]: Styan, Martin. Br., Print-Servis 1998. 183 s.
    [Z obsahu]: PODHRADSKÁ, Marta: Foreword, s. 3-4; FERKO, Milan: Introduction, s. 5-6; FERKO, Milan: Our Ancestors, s. 7-52; MARSINA, Richard: Slovakia in the Kingdom of Hungary, s. 53-94; DEÁK, Ladislav: Slovakia in Modern Times, s. 95-142; KRUŽLIAK, Imrich: The Slovaks Abroad, s. 143-174; Chronological Summary.
syntézy dejín Slovenska; dejiny Slovenska;

MFN 18601 (9/57)
Petruf, Pavol : La Slovaquie. Paris, Presses Universitaires de France 1998. 126 s. Ed. Que sais-je?
syntézy dejín Slovenska; dejiny Slovenska;

MFN 18776 (10/57)
Sádecký, Gejza : Stručný pohľad do dejín Slovenska. 2. upr. vyd. Br., Združenie pre vzdelávanie 1998. 65 s.
syntézy dejín Slovenska; dejiny Slovenska;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: