DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 776 (1/391)
Butvin, Jozef : O postavení a základných problémoch slovenských dejín vo vyučovaní dejepisu na stredných školách. 38, 1990, s. 869-876. [Diskusný príspevok na 6.zjazde slovenských historikov v roku 1968.]


MFN 864 (2/391)
Dejepis pre 6. ročník základnej školy. [Aut.]: Skladaný, Marián - Jílek, Tomáš - Baďurík, Jozef - Butvinová, Marta. [Z češ. prel.]: Knorrová, Jarmila. 4. preprac. vyd. Br., SPN 1990. 235 s.


MFN 865 (3/391)
Dejepisný atlas pre 7. ročník. 4. nezm. vyd. Br., Slovenská kartografia 1990. 24 s. [1642-1948].
atlas dejepisný; dejepis;

MFN 866 (4/391)
Dejepisný atlas pre 8. ročník. 4. nezm. vyd. Br., Slovenská kartografia 1990. 24 s. [1939-1989].
atlas dejepisný; dejepis;

MFN 1288 (5/391)
Kováč, Dušan - Kowalská, Eva : Učebné texty z dejepisu (1642-1914). Br., SPN 1990. 47 s. [Učebnica pre 7. ročník základnej školy. 1. časť]


MFN 1289 (6/391)
Kováč, Dušan - Lipták, Ľubomír : Kapitoly z dejín pre stredné školy. Br., SPN 1990. 80 s. [Učebnica 1914-1948.]
učebnice dejepisu; 1914-1948; dejepis;

MFN 1292 (7/391)
Kováč, Dušan - Lipták, Ľubomír : Učebné texty z dejepisu pre 7. ročník základnej školy. 2. časť [1914-1948]. Br., SPN 1990. 48 s. Učebnica.


MFN 1293 (8/391)
Kováč, Dušan - Lipták, Ľubomír : Učebné texty z dejepisu (1939-1945). Br., SPN 1990.
1939-1945; dejepis; učebnice;

MFN 1327 (9/391)
Kratochvíl, Viliam : Ako ďalej s vyučovaním dejepisu? HR 1, 1990, č. 1, s. 34.


MFN 1419 (10/391)
Lipták, Ľubomír - Kováč, Dušan : Učebné texty z dejepisu (1939-1945). Br., SPN 1990. 40 s. [Určené pre 8. ročník základnej školy. 1. časť.][Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: