DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2339 (1/21)
Danek, Ján : Príťažlivosť hviezd a rodného kraja. (O živote a diele Milan Rastislav Štefánika.) Brezová pod Bradlom, Spoločnosť M.R.Štefánika 1991. 125 s.
Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 3937 (2/21)
Danek, J. : Prof Ondrej Baláž sedemdesiatročný. PR 44, 1992, č. 8, s. 627-628.
Baláž Ondrej;

MFN 3938 (3/21)
Danek, Ján : Bukovec štyristoročný. Bukovec, Obecný úrad 1992. 132 s.
Bukovec;

MFN 9036 (4/21)
K.L., : A berkii dészma bérlete - 1913/1/58. [Prenájom desiatku v Berki.] Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából 0, 1994, s. 246-247. [Súbežný text v maď. a slov.]
dane; Berki;

MFN 13947 (5/21)
Michálek, Slavomír : Ján Papánek politik, diplomat, humanista. 1896-1991. [Br.], Veda vyd. Slovenskej akadémie vied [1996]. 279 s., fot. príl. [s. 161-279], reg. menný. Rés. angl.
OHLASY: Rec.: Danek Ján, Mezinárodní politika 21, 1997, č. 3, s. 34; tiež anot.: Krajčovičová Nataša, HČ 45, 1997, č. 2, s. 359-360; tiež rec.: Laššák Martin, Kniha o živote a činnosti Dr. Papánka. Politické vedy 1, 1998, č. 4, s. 120-128.
Československo; politici slovenskí; Papánek Ján [1896-1991];

MFN 19178 (6/21)
Vozár, Jozef : Vyberanie dane (urbury) z výroby železa. In: Technológia výroby železa a železiarskych výrobkov na Slovensku do konca 19. storočia. Košice, VSŽ Oceľ - Výskumný a skúšobný ústav 1998, s. 13-1 - 13-4.
dane;

MFN 21458 (7/21)
Grúň, Lubomír : Dejiny daní, poplatkov a cla. Br., Holoprint 2000. č. 6, 156 s.
OHLASY: rec.: Králik Jozef, PrO 83, 2000, 6, 527-529.
dane; clo; poplatky;

MFN 23026 (8/21)
Vrútky 1255-2000. [Zost.]: Mruškovič, Štefan. [Spolupráca]: Ertl, Dušan - Lacko, Richard. [Aut.]: Beňuš, Jozef - Bernátová, Dana - Blahušiaková, Božena - Bohuš, Ján - Daneková, Dáša - Dančo, Jozef - Dano, Ján - Ertl, Dušan - Galvánek, Juraj - Gáťa, Otto - Holub, Milan - Horák, Ján - Katreba, Zoltán - Majtán, Milan - Marsina, Richard - Mintalová, Zora - Mruškovič, Štefan - Novák, Jozef - Obuch, Ján - Pančuhová, Eva - Pavlík, Stanislav - Prikryl, Ľubomír Viliam - Slameňová, Jana - Topercer, Ján st. - Topercer, Ján ml. - Tužinský, Vít - Valková, Paulína - Zelinová-Bílková, Hana. Vrútky, Mesto Vrútky 2000. 480 s. Rés. vydané separátne v angl. a nem.
mestá, Slovensko; Vrútky [okres Martin]; okres: Martin;

MFN 25727 (9/21)
Grúň, Lubomír : História zdanenia a daní. History of Taxation and Taxes. Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenianae 21, 2002, s. 109-135. Rés. angl. s. 108 ; nem. s. 108.
dane;

MFN 26500 (10/21)
Mislovičová, Virginia : Acta civilia v daňových a účtovných knihách mesta Kežmarku. SlArchiv 37, 2002, č. 1, s. 5-18. Rés. nem. s. 18. Acta civilia in den Steuer- und Rechnungsbüchern der Stadt Kežmarok.
dane; účty; Kežmarok;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: