DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 6 (1/1908)
Podkarpatská Rus. Obraz poměrů přírodních, hospodářských, politických, cirkevních, jazykových a osvětových. Praha, Orbis 1923. 209 s., 2 mapy, 52 ilustrácií.
    Komentár: Havránek Jan, Pohled českých odborníků na Rusíny na počátku dvacátych let. Rusíni: otázky dejín a kultúry. Prjašov [Prešov], Rusinskaja obroda 1994, s. 117-124.
Podkarpatská Rus;

MFN 345 (2/1908)
Masár, Michal : Minulosť a prítomnosť Evanjelického a. v. cirkevného zboru v obci Moravské Lieskové. Moravské Lieskové, Evanjelický a cirkevný zbor v Moravskom Lieskovom 1988. 71 s. + fot. príl. [Zahŕňa aj školstvo, venuje sa aj Dolnému Srniu.]
Moravské Lieskové; Dolné Srnie;

MFN 650 (3/1908)
Bagin, Anton : Cirkevné dejiny. Novovek. 3. vydanie. Br., Lúč 1990. 171 s. [Vysokoškolské skriptá.]


MFN 651 (4/1908)
Bagin, Anton : Cirkevné dejiny. Stredovek. 3. vyd. Br., Cirkevné nakladateľstvo pre Spolok sv. Vojtecha v Trnave 1990. 242 s. [Vysokoškolská učebnica.]


MFN 800 (5/1908)
Chorváthová, Ľubica : K otázke vplyvu cirkevného života na formovanie záujmových skupín lokálneho spoločenstva Slovenska v prvej pol. 20. storočia. SlNár 38, 1990, s. 194-198.


MFN 1078 (6/1908)
Hlinka, Anton : Sila slabých a slabosť silných. Cirkev na Slovensku v rokoch 1945-1989. Trnava, Spolok sv. Vojtecha 1990. 200 s.
OHLASY: rec.: Mulík Peter, HČ 39, 1991, č. 1, s. 93-94.


MFN 1280 (7/1908)
Korec, Ján Chryzostom : Cirkev v zápase stáročí. Od Neróna po osvietenstvo. Br., Lúč 1990. 177 s.


MFN 1839 (8/1908)
Stavrovský, Emilián : Makovické panstvo v 16.-18. storočí. (Príspevok k osídleniu, etnickej a cirkevnej príslušnosti obyvateľstva na severovýchodnom Slovensku.) ZbFFUKom-Historica 37, 1987 (vyd. 1990) s. 63-106. Rés. rus., nem.


MFN 1867 (9/1908)
Szabó, Antal : A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története. 1-2. [Dejiny reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. 1-2.] Regio 1, 1990, č. 3, s. 133-162; č. 4, s. 204-221.
cirkev reformovaná;

MFN 2079 (10/1908)
Zúbek, Teodorik J. : Katolícka cirkev na Slovensku v rokoch 1918-1948. In: Svedectvo jednej generácie. Cambridge, Ontario, Dobrá kniha 1990, s. 131-164.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: