DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 26860 (1/3)
Schvarc, Michal : Chudoba pod kontrolou osvietenského štátu - výnos o zriaďovaní chudobincov z roku 1787. Acta historica Neosoliensia 5, 2002, s. 154-164. Rés. angl. s. 164 The poverty Under the Control of Enlightened State - Decree of Establishment of Poorhouses from 1787.
chudobince; 1787;

MFN 36534 (2/3)
Kušniráková, Ingrid : Szechényi-Kollonichov chudobinec v Bratislave v kontexte transformácie systému sociálnej starostlivosti v Uhorsku v ranom novoveku. The Szechényi-Kollonich Poorhouse in Bratislava in the Context of the Transformation of the System of Social Care. 55, 2007, č. 4, s. 659-680. Rés. nem. s. 680 Das Szechényi-Kollonich-Spital in Bratislava im Kontext der Transformation des Systems der Sozialfürsorge in Ungarn in der frühen Neuzeit.
novovek raný; chudobince; Uhorsko; Bratislava;

Zdrojový dokument (HČ)

MFN 48278 (3/3)
Pokreis, Hildegarda : Chudobinec v Seredi. In: Od špitála k nemocnici. Br., Slovenský národný archív 2013, s. 93-97. Rés. nem. s. 512. Das Spital in Sereď.
zdravotníctvo; chudobince; Sereď;

Zdrojový dokument (Od špitála k nemocnici.)

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: