DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2402 (1/104)
Ďurišová, Anna - Ambros, Cyril : Fosílne zvyšky mamuta druhu Mammuthus Primigenius (Blumb.) (Proboscidea, Mammalia) z Banky pri Piešťanoch (ČSFR). ZbSNM-Prírodné vedy 37, 1991, s. 13-40. Rés. nem.
Banka-Piešťany; Piešťany-Banka;

MFN 6275 (2/104)
Faltus, Jozef : Vznik a kapitálový vývoj Slovenskej všeobecnej úvernej banky v Bratislave. Slovak General Credit Bank in Bratislava - its Origin and Development of Share Ownership. 41, 1993, č. 3, s. 275-285. Rés. angl., nem. s. 284-285. Slovak General Credit Bank in Bratislava - its Origin and Development of Share Ownership. Die Entstehung und Kapitalentwicklung der Slowakischen allgemeinen Kreditbank in Bratislava.
Bratislava;

MFN 8421 (3/104)
Cambel, Samuel : Vznik a začiatky sedliackej banky v Bratislave. The Origin and First Days of Farmers' Bank in Bratislava. 42, 1994, č. 3, s. 468-490. Rés. nem. s. 490. Die Entstehung und die Anfänge der Bauernbank in Bratislava.
Bratislava;

MFN 9091 (4/104)
Karvaš, Imrich : Moje pamäti. (V pazúroch gestapa.) Bratislava, NVK International a Múzeum SNP 1994. 201 s. Ed. Pamäti.
pramene; banky; Karvaš Imrich [1903-1981];

MFN 11231 (5/104)
Jančík, Drahomír - Kalina, Tomáš : Banky a veřejné mínění v meziválečném Československu. Hospodářské dějiny 21, 1995, s. 231-264.


MFN 13415 (6/104)
Istorie financiar-bancara. Studii asupra bancilor sasesti, romanesti maghiare si slovace din Austro-Ungaria (1867-1918). Vol. 1. Cluj-Napoca, Dacia 1996. 202 s.
OHLASY: anot.: Holec Roman, HČ 45, 1997, č. 4, s. 688-689.
1867-1918; peňažníctvo; bankovníctvo; banky rumunské; Sedmohradsko;

MFN 13619 (7/104)
Kosatík, P. : Bankéř první republiky. Praha, Motto 1996. 208 s.
Československo; bankári; hospodárstvo; banky; 1918-1938; Preiss Jaroslav [1870-1946];

MFN 16299 (8/104)
Novotný, J. - Šouša, J. : Banka ve znamení zeleného čtyřlístku. Praha, Univerzita Karlova 1997. 419 s. [Agrárna banka.]
OHLASY: Rec.: Holec Roman, HČ 47, 1999, č. 4, s. 706-708.
banky; bohemika;

MFN 17290 (9/104)
Bulgarska narodna banka. Sbornik dokumenti. Tom prvi 1869-1900 g. Tom vtori 1901-1914 g. Tom treti 1915-1929. [Ed.]: Avramov, R. Sofia 1998, 1999, 2001. 1168 s.
OHLASY: [Anot.]: Holec Roman, HČ 52, 2004, č. 2, s. 398-399.
Banky bulharské;

MFN 17728 (10/104)
Hallon, Ľudovít : Expanzia a ústup slovenského finančného kapitálu v účastinných podnikoch 1918-1929 na príklade Tatra banky. 46, 1998, č. 2, s. 230-249. - S. 248-249 Res.: Expansion und Regression des slowakischen Finanzkapitals aus den Aktiengesellschaften in den Jahren 1918-1929 am Beispiel der Tatrabank.[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: